Lisättyä todellisuutta Tahkon alueen luontoreiteille

Projektin tavoitteena oli kehittää Kuopio-Tahkon alueen luontoreiteille (esim. patikointi, melonta, hiihto, pyöräily) lisättyä todellisuutta ja tarinoita hyödyntävä palvelukonsepti. Reitiksi valikoitui Tahkon alueen Huutavanholman vaellusreitti. Toimeksianto tehtiin yhteistyössä  Blue-projektin  kanssa, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisesta matkailuelinkeinosta edelläkävijä AR/VR -sovellusten käyttöönotossa ja kehittämisessä. 

Melojia Tahkon alueen luontoreitillä
06.10.2020
Yritysyhteistyö

Haaste: Toteuttaa lisättyä todellisuutta (AR) hyödyntävä digitaalinen palvelukonsepti, joka lisää Tahkon alueen luontoreittien tunnettavuutta. 

Tahkolla, kuten muissakin suomalaisissa lomakeskuksissa, yhtenä haasteena on kausiluonteisuus. Matkailijamäärät painottuvat talveen ja kevättalveen, jolloin majoituskapasiteetista voi olla myös pulaa. Ympärivuotisuuden kasvattaminen matkailussa onkin yksi alueen tavoitteista, johon ajatus AR-opastetusta reitistä sopii hyvin. Käyttäjiltä saadun tiedon avulla ja palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen muodostui sisältö Huutavanholman kierrokselle. AR-sovellus on GPS-signaaliin pohjautuva ja puhelin antaa käyttäjälle merkin (ääni/värinä) aina, kun käyttäjä saapuu hotspotille eli kohtaan, missä sovellussisältöä esiintyy. Reittitiedon lisäksi hotspoteilla on muuta käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä, jotka voidaan teemoitella käyttäjän toivomusten mukaan esim. lapsia kiinnostavat, historia, liikunta jne. 

Sovellus antaa käyttäjälle lisätietoa ympäristöstä ja palveluista. Se tuo turvallisuuden tunnetta, vähentää eksymisen pelkoa ja opastaa perille, koska sovellus näyttää kartalla missä käyttäjä on ja mihin suuntaan pitää kulkea. Sovelluksen hotspotit ovat yllätyksellisiä ja ennennäkemättömiä, jotka saa käyttäjän hymyilemään. Tämä mahdollistaa käyttäjälle uudenlaisen vaelluskokonaisuuden sekä kokemuksen. 

Lopputulos: Eri reiteille monistettavissa oleva konsepti digitaalisesta sovelluksesta, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta. Sovelluksen käyttäjä näkee halutessaan jatkuvasti reitin kulkusuunnan, profiilin ja jäljellä olevan matkan. Lisäksi käyttäjä voi valita reittiä elävöittävän teeman, jolloin sovellus näyttää esimerkiksi alueelle tyypillisiä eläimiä. 

Lue lisää LAB8:n palvelumuotoilusta