Kokeillen kohti opetuksen XR-sisältöjä

Tämä julkaisu on PedaXR-hankkeen loppuraportti, johon on kerätty keskeiset asiat hankkeen tavoitteista, tehtävistä, rooleista ja lopputuloksista.

kuvituskuva
21.06.2023
Julkaisu

PedaXR oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka alkoi syksyllä 2021 ja päättyi heinäkuussa 2023. Hankkeen päätavoite oli lisätä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietoa XR-teknologista ja teknologian tuomista mahdollisuuksista ja myös sen haasteista opetustyölle. 

Vaikka hankeaika oli lyhyt, XR-teknologiarintamalla ehti tapahtua todella paljon. Oculus VR-lasit vaihtoivat omistajaa Metalle, oppilaitokset hyödynsivät AltspaceVR-alustaa virtuaalisten maailmojen tekemiseen sekä virtuaalitapahtumiin, mutta alustan tuki loppuu, lukematon määrä uusia VR- ja AR tai VR/AR-laseja tuli markkinoille.  Hankkeen aikana hyödynsimme Kickstarteria ja hankimme yhdet ranskalaiset Lynx-lasit.

XR-teknologiateollisuuden liikevaihdon odotetaan kasvavan lähivuosina huimasti, joten tämän hankkeen puitteissa olemme ehtineet vain raapaista pintaa, mutta samalla olemme hanketekijöinä oppineet todella paljon. Toivottavasti myös järjestämämme koulutukset ja webinaarit ovat omat osaltaan lisänneet kiinnostusta XR-teknologiaa kohtaan.

Hankkeen toteuttajina olivat Haaga-Helian ammattikorkeakoulu koordinaattorina ja kumppaneina Metropolian, Kajaanin ja Turun ammattikorkeakoulut. 

JULKAISUN TIEDOT

Kokeillen kohti opetuksen XR-sisältöjä

Merja Drake & Outi Kärkkäinen (toim.)

ISBN 978-952-7474-39-6
ISSN 2342-2939

Haaga-Helia julkaisut 12/2023