Carefree – sovellus vanhustenhoitoon

Softalan projekti Domax Oy:lle loi IoT:tä hyödyntävän järjestelmän, jolla iäkkäistä vanhemmistaan kaukana asuvat lapset voivat valvoa vanhempiensa aktiivisuutta ja arjessa selviämistä.

Carefree
27.11.2020
Yritysyhteistyö
Teksti

Viiden opiskelijan ryhmä teki syksyllä 2018 lehtori Jukka Juslinin ohjauksessa Domax Oy:lle IoT projektin vanhusten aktiivisuuden seurantaan.

Sovellus tarjoaa apua esimerkiksi tilanteeseen, jossa lapset asuvat töiden takia kaukana vanhemmistaan. Vierailulle lähteminen vaatii tällöin suunnittelua, eikä lasten ole näin helppoa tarkastaa, että kaikki on hyvin. Kun tähän vielä lisää sen, että Suomessa kotihoitajien määrä on pohjoismaiden matalin (Kröger, Van Aerschot & Puhenparambil 2018, 16-20), vaatii vähäisillä resursseilla pärjääminen innovatiivisia lähestymistapoja.

Projektin aikana kehitetty järjestelmä ei ole tunkeileva eikä loukkaa vanhuksen yksityisyyden suojaa, sillä se ei lähetä videokuvaa, vaan perustuu asunnossa eri paikkoihin asennettuihin sensoreihin, jotka seuraavat esimerkiksi ulko-oven, jääkaapin ja wc:n oven avaamisia. Itse sensorit ovat langattomia ja toimivat paristollaan vuosia, joten niiden asentaminen on helppoa.

Projektin aikana järjestelmä tehtiin prototyypistä tuotantoasteelle.

Seurannan kautta turvallisuutta

Järjestelmän antamaa tietoa voi tarkastella yhtä hyvin mobiililaitteella kuin tietokoneella. Järjestelmä tarjoaa muun muassa seuraavanlaisen kuvaaja-analyysin vanhuksen päivän aktiviteeteista. Aktiivisuutta voi seurata päivä-, viikko- tai kuukausitasolla kuten seuraavassa kuvassa.

Esimerkki Carefree:n tuttamasta analyysidatasta

 

Yksi huolestuttava piirre vanhuksen kotona voi olla, että sieltä ei tule enää minkäänlaisia aktiivisuusmerkintöjä. Tällöin vanhus voi olla esimerkiksi kaatunut tai saanut sairaskohtauksen. Tilanteesta, että aktiivisuutta ei yllättäen ole, on mahdollista saada notifikaatio.

Aktiivisuusjärjestelmän periaatteena on, että tietty viikko voidaan ottaa vertailukäyräksi, jota voi verrata mihin tahansa haluttuun muuhun viikkoon. Näin pystytään näkemään aktiivisuustason mahdollinen hiipuminen.

Teknisesti järjestelmän “aivoina” toimii yleinen minitietokone Raspberry Pi. Seuraavassa kuvassa asennuslaatikkoa on hieman purettu, jotta osa asennuksesta näkyy. Kuvassa näkyy lisäksi liike-sensori, joka seuraa liikettä – jos liikettä tilassa ilmenee tai esimerkiksi sänkyyn suunnattaessa sängyssä, se rekisteröi sen.

Carefere-järjestelmän "aivot"

 

Liikesensorin lisäksi erittäin varmatoiminen ja hyvä sensori on ovisensori. Seuraavassa kuvassa se on ympyröity punaisella.

Oveen kiinnitetty sensori

 

Konseptina aktiivisuudenseuranta vaikuttaa lupaavalta ja puutuvalta ratkaisulta vanhustenhuollossa. Helposti käyttöönotettavia järjestelmiä ei ole ja mahdollinen asentaminen voi vaatia paljon työtä.

Kurssin kuluessa tehty järjestelmä antaa hyvin monipuoliset graafiset kuvat aktiivisuudesta, jonka avulla voi hyvin muodostaa käsityksen, millainen on kyseisen vanhuksen normaali aktiivisuustaso. IoT mahdollistaa jääkaapinovien, wc:n ovien ja ulko-oven kytkemisen internetiin, mikä tässä käyttötarkoituksessa antaa paljon mahdollisuuksia.

Tutustu Softalaan

Lähteet:
Kröger, T., Van Aerschot, L., Puthenparambil, J-M. 2018. Hoivatyö muutoksessa. Jyväs-kylän yliopisto. Luettavissa: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/57183/978-951-39-7…. Luettu: 13.12.2018.

Ota yhteyttä
Jukka
Juslin
lehtori
+358 294471002
Jukka.Juslin@haaga-helia.fi