Ammatillinen tiimityö

Uusia näköaloja oppivan ja turvallisemman tiimin kehittämiseen

Ammatillinen tiimityö -julkaisun kansi 2023
20.06.2023
Julkaisu

TIITU-hankkeessa tutkimme psykologisen, emotionaalisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista sekä niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esihenkilötyössä. Hankkeessa kehitettiin samalla myös kyseisten tiimien turvallisuutta edistäviä käytäntöjä aitojen tiimikokousvideointien, eläytymismenetelmäkyselyjen sekä yhteistoiminnallisten menetelmien avulla. Kyseessä oli siis samanaikaisesti tutkimus- ja kehittämishanke. Mukana oli neljä organisaatiota ja 40 osallistujaa. Hanke tuotti aikaisempaa laaja-alaisempaa ja syvällisempää tietoa tiimien turvallisuudesta sekä loi mallin ja kuvakortit tiimien konkreettiselle kehittämistyölle. Näitä voidaan soveltaa muillekin aloille ja työelämän kehittämiseen.

Julkaisun tiedot

Ammatillinen tiimityö – Uusia näköaloja oppivan ja turvallisemman tiimin kehittämiseen

Gjerstad Eevastiina, Nyberg Crister, Otonkorpi-Lehtoranta Katri & Raatikainen Eija

ISBN 978-952-7474-45-7 (PDF)
ISSN 2342-2939

Haaga-Helian julkaisut 17/2023

Ammatillinen tiimityö – Uusia näköaloja oppivan ja turvallisemman tiimin kehittämiseen (pdf)