Vuosikertomus 2022: Opiskelijakunta Helga

kuvitus haaga-helia

Lead paragraph

Opiskelijoilla oli isoja odotuksia ja toiveita yhteisöllisyyden palauttamiseksi. Opiskelijakunta Helgassa otimme kaiken ilon irti koronarajoitusten päättyessä alkutalvesta 2022. Toteutimme ennätysmäärän erilaisia tapahtumia tukemaan opiskelijoita kampuksille paluussa ja oman paikkansa löytämiseksi yhteisössä. Kokeilussa olivat erityisesti päihteettömät pientapahtumat, joiden tavoitteena oli mahdollistaa mahdollisimman monelle osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan.

Opiskelijakunta oli mukana erilaisissa hankkeissa, jotka tähtäsivät yhteisön elvyttämiseen, sen laajentamiseen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vahvempaan asemaan opiskelijayhteisöissä. Hankkeiden ja Haaga-Helian tuella onnistuimme vahvistamaan Helgan hyvinvointia tukevia palveluita ja panostamaan ennätyksellisen paljon yhteisöllisyyttä tukeviin toimiin ja hyvinvointia tukevaan viestintään.

Muuttuvan maailman edunvalvontatyö

Venäjän hyökkäyssota ja siitä heränneet edunvalvonnan tarpeet sekä noussut rasismi näkyivät myös opiskelijakunnan toiminnassa ja tarpeena turvata omalta osaltaan turvallinen osallistuminen kaikille Haaga-Helian opiskelijoille. Keskustelu turvallisen tilan luomisesta otti harppauksia eteenpäin vuonna 2022 ja opiskelijakunta jatkoi mm. häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittämistä yhdessä Haaga-Helian kanssa.

Uudistimme myös oman strategiamme ja päivitetty missio on: Helga –Yksilön turvana, yhteisön mahdollistajana opiskelijoille. Haluamme tuoda myös jatkossa ihmiset yhteen ja olla opiskelijoiden tukena ja turvana sekä tarjota ikimuistoisimmat muistot opiskeluajoilta.

Anna Laurila
toiminnanjohtaja
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Opiskelijakunta Helga

Opiskelijakunta Helga toimii kaikkien Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opiskelevien edunvalvojana ja hyvinvoinnin edistäjänä. Se toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä sekä opintojen laatuun ja opiskelija asemaan liittyviä oikeuksia korkeakoulussa, pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti sekä Euroopan tasolla. Helga mm. järjestää vuosittain merkittävimmät opiskelijatapahtumat sekä neuvoo ja tukee opiskelijoita kaikissa opiskelijaelämään liittyvissä asioissa.

Haaga-Helian opiskelijat 2022

Lue lisää