Helga ja muu opiskelijatoiminta

Opiskelijakunta Helga toimii kaikkien Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opiskelevien edunvalvojana ja hyvinvoinnin edistäjänä. Se toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä sekä opintojen laatuun ja opiskelija asemaan liittyviä oikeuksia korkeakoulussa, pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti sekä Euroopan tasolla.

Helga mm. rekrytoi ja kouluttaa kaikki tutorit, tukee aine- ja paikallisyhdistysten ja yksittäisten opiskelijaryhmien toteuttamia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, järjestää vuosittain merkittävimmät opiskelijatapahtumat ja neuvoo ja tukee opiskelijoita kaikissa opiskelijaelämään liittyvissä asioissa.

Opiskelijayhdistykset

​Aine- ja paikallisyhdistykset ovat itsenäisiä ja opiskelijavetoisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa palveluita ja opiskelijatoimintaa sekä harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa. Yhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä opiskelijakunta Helgan kanssa muun muassa opiskelijakulttuurin kehittämisessä, palvelutoiminnassa ja edunvalvonnassa. ​

Yhdistyksiin liittyminen on vapaaehtoista ja tapahtuu olemalla yhteydessä yhdistyksen aktiiveihin oheisten verkkosivujen kautta tai käymällä yhdistyksen toimistolla. Paikallisyhdistysten toimistot löytyvät kyseisiltä kampuksilta, kaikki ainejärjestöt sijaitsevat Pasilan kampuksen K1-kerroksessa Helga Kitchenissä ja Loungessa.