Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, master-suuntautuminen

Kuvituskuva aikuiset sohvalla

Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen -suuntautumisessa yhdistyvät luovuus ja strateginen ajattelu, jotta viestintä ja markkinointi tuottavat uutta arvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille.

Suuntautumisessa tarkastellaan viestintää ja markkinointia koko organisaation menestykseen ja hyvinvointiin vaikuttavina toimintoina. Keskeisessä asemassa ovat viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijat, joiden tehtävä on edistää organisaation kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet. Opinnoissa tutkitaan ja kehitetään organisaatioiden strategialähtöistä viestintää ja markkinointia digitaalisessa toimintaympäristössä ja sidosryhmäverkostoissa.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aiheita:

  • strateginen brändin johtaminen
  • luovien prosessien suunnittelu ja johtaminen
  • digitaalisen markkinointiteknologian hyödyntäminen
  • vaikuttavan viestinnän kehittäminen erilaisissa ihmisten välisissä kohtaamisissa.

Suuntautuminen on ensisijaisesti tarkoitettu viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisille, jotka haluavat kehittää paitsi omaa osaamistaan myös koko alaa. Suuntautuminen sopii myös alan vaihtajille edellyttäen, että opiskelija perehtyy itsenäisesti viestinnän ja markkinoinnin perusteisiin.

Opinnot valmistavat viestinnän ja markkinoinnin vaativiin asiantuntijatehtäviin ja esimiestyöhön: viestintäpäällikkö, markkinointipäällikkö, brändipäällikkö. Opintoihin voi myös yhdistää yrittäjyysopintoja, jolloin opiskelija voi käynnistää tai kehittää omaa yritystoimintaa.

Kiinnostuitko?

Suuntautumista voi opiskella seuraavissa koulutuksissa:

Lisää tietoa suuntautumisesta ja opiskelusta

Tutustu tarkemmin suuntautumisen opintojaksoihin ja master-opiskelun käytäntöihin.

Suuntautumisesta vastaava

Master-opetuksessa jokaisella suuntautumisella on jatkotutkinnon suorittanut vastaava, jonka vastuulla ovat mm. suuntautumisen opintojaksot, opinnäytetöiden aiheet ja suuntautumisen opiskelijoiden keskinäinen verkostoituminen.

Hanna
Rajalahti
yliopettaja
+358 294471257
Hanna.Rajalahti@haaga-helia.fi

Ajankohtaista Master-opinnoissa

Seuraa tapahtumiamme sekä tutustu master-opiskelijoiden, alumnien ja henkilökunnan kokemuksiin ja tarinoihin.

Master-suuntautuminen

Suuntautuminen on Master-opintojen keskiössä. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Samalla suuntautuminen on ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kotipesä.

Suuntautuminen valitaan opintojen alussa ja sen voi valita vapaasti koulutuksessa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi
21.01.2021
Alumnitarina
Haaga-Helian alumni Arttu Kallio jakaa osaamistaan
11.01.2021
Alumnitarina
Journalismin koulutuksesta käytännönläheisiä oppeja, työelämäkontakteja ja unelmien toteut...
11.01.2021
Alumnitarina
”Haaga-Heliassa opitaan käytännön tekemisen kautta”