Opinnäytetyöohjeet, HELI, TRALI ja FINA

Opinnäytetyö (15 op) on valmistuvan tradenomin vaativin näyttö hänen osaamisestaan. Opinnäytetyön tekeminen TRALI, HELIn ja FINAn koulutusohjelmissa sijoittuu yleensä opintojen loppuvaiheeseen suuntautumisopintojen yhteyteen, noin kuudennelle tai seitsemännelle lukukaudelle. On hyvä keskustella oman opintojen ohjaajasi kanssa parhaasta aloitusajankohdasta. Opinnäytetyöstä voi myös ennen prosessin aloitusta käydä keskustelemassa opinnäytetyöpajassa.

Jos tulee kysyttävää opinnäytetyöprosessista

Ota yhteyttä FINA.HELI.ONT@haaga-helia.fi.

Menetelmiin liittyviä kysymyksiä voit kysyä opinnäytetyöseminaareissa tai -pajoissa.

Opinnäytetyö, AMK-opinnot