Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, tradenomi YAMK

master_students

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus antaa valmiudet työskennellä kompleksisissa liiketoimintaympäristöissä asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä esimerkiksi kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä, jonkin toiminnon vetäjänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen jälkeen valmistuneet pystyvät esimerkiksi toteuttamaan muutoshankkeita sekä kehittämään organisaation toimintaa ja kilpailukykyä eri osa-alueilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opinnoissa opiskelija kehittää vaativassa asiantuntija- ja kehitystyössä edellytettävää ydinosaamista sekä opiskelijan valitsemaan suuntautumiseen liittyvää syventävää osaamista. Opinnot vahvistavat opiskelijoiden kykyä soveltaa uutta tutkimustietoa omaan toimintaympäristöönsä.

Ydinosaamisen opinnot keskittyvät tutkimus- ja kehittämistaitoihin sekä osaamisiin, joita tarvitaan kehityshankkeissa ja muutosjohtamisessa. Opinnot vahvistavat opiskelijan analyyttistä ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Syventävää osaamista edistävät suuntautumisopinnot keskittyvät liiketoiminnan uudistamiseen ja johtamiseen liittyviin taitoihin ja osaamisiin.

Tutustu koulutuksen suuntautumisiin

Opiskelija rakentaa opintojen sisällön huomioiden omat osaamistarpeensa ja tavoitteensa. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Tutustu ja valitse oma suuntautumisesi alla olevista vaihtoehdoista.

Porvoon koulutuksessa pienen ryhmäkoon vuoksi suuntautuminen on ennalta määritelty: syksyllä 2022 aloittavan ryhmän suuntautuminen on Johtajuus ja henkilöstövoimavarat.

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin koulutuksen rakenteeseen, Master-opiskelun käytäntöihin sekä hakuohjeisiin alla olevien linkkien kautta. Tiesithän, että Master-opintoja voi tehdä myös avoimessa ammattikorkeakoulussa?

HAKEMINEN

Kevään yhteishaku

  • Hakuaika: 15.3. - 30.3.2023 klo 15.00
  • Tarvittavat liitteet: CV-pohja on julkaistu 15.3.2023 (Huom. Klikkaa haitariotsikkoa "Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen (Helsinki), Liiketoiminnan teknologiat, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen & Strategiatyö organisaatioissa-koulutukset, Kevään 2023 yhteishaku")
  • Ennakkomateriaali: on julkaistu 15.3.2023
  • Valintakoe järjestetään: 9.5.2023 (Vaihe 1) ja 23.5.2023 (Vaihe 2) tarkemmat tiedot on julkaistu
  • Aloituspaikat: Helsinki: 110 ja Porvoo: ei yhteishakua keväällä 2023
  • Koulutus alkaa: elokuussa 2023
  • Lisätietoja valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä
Tradenomi (ylempi AMK)

Koulutus:
Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen

Laajuus:
90 opintopistettä

Kesto:
1,5 – 3 vuotta työn ohessa tai kokoaikaisesti

Kampus:
Pasila, Porvoo

Opiskelumuoto:
ilta-, intensiivi- ja virtuaaliopinnot

Opiskelukielet:
suomi ja englanti

 

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi
Anu
Hakonen
tutkintojohtaja
+358 294471069
Anu.Hakonen@haaga-helia.fi

Tutustu opiskelijoidemme ja alumniemme opiskelu- ja uratarinoihin

23.11.2021
Opiskelijatarina
Liiketalouden Master-opinnot mahdollistivat oman osaamisen kehittämisen uudelle tasolle
23.11.2020
Opiskelijatarina
Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen Master-opinnot antoivat lisäpotkua oman ammatill...
15.03.2021
Opiskelijatarina
”Uusi työni on kaikkea sitä, mistä haaveilin. Ilman Master-opintojen tuomaa varmuutta olis...