Olet täällä

Opiskele korkeakoulussa jo lukion aikana

Opiskele korkeakoulussa jo lukion aikana

Haaveiletko urasta liiketalouden tai koodauksen parissa? Aiotko suunnata lukion jälkeen opiskelemaan korkeakouluun? Nyt voit suorittaa korkeakouluopintoja myös lukio-opintojen rinnalla!

Haaga-Helia avaa elokuussa 2020 avoimen ammattikorkeakoulun opintoja maksutta lukiolaisille. Opintojen aikana pääset näkemään, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on. Opinnot on myös mahdollista hyödyntää myöhemmin osana korkeakoulututkintoa.

Suurin osa tarjonnastamme on verkossa, joten voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulusi mukaan. Koronatilanteen vuoksi muutokset syksyn osalta ovat vielä mahdollisia, ja viestimme niistä tällä nettisivulla.

Kun suunnittelet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa lukio-opintojesi aikana, keskustelethan asiasta opinto-ohjaajasi kanssa. Huomioi myös, että korkeakoulussa yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Ilmoittaudu tästä Haaga-Helian lukiolaisille suunnatuille opintojaksoille >>>>> Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa 3.8. klo 9.00.

Huom! Tämä linkki on tarkoitettu kaikille muille opintojaksoille paitsi Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun -opintojaksolle, jolle on oma ilmoittautumislinkkinsä opintojakson esittelyn yhteydessä.

Syksyllä 2020 tarjoamme lukiolaisille seuraavat opinnot:

Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti (2 op)  SEL8LZ108-3002

Tule kokeilemaan, millaista liiketalouden opiskelu on ammattikorkeakoulussa! Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin ja myynnin perusteisiin sekä ajankohtaisiin teemoihin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Talous ja Nuoret TAT Bisneskurssien kanssa. Opintojakson aikana pääset osallistumaan luennoille Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean kampuksilla sekä suorittamaan verkkotehtäviä, jotka perustuvat yritysten tarjoamiin materiaaleihin oikeasta liike-elämästä. Suoritettuasi kurssin ymmärrät markkinoinnin ja myynnin roolit asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa.

Ilmoittautuminen 13.10. mennessä: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/27887/lomake.html

Linkki opintojaksokuvaukseen: https://opinto-opas.haaga-helia.fi/course_unit/SEL8LZ108

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean kampuksilla sekä verkossa 26.10. – 18.12.2020
Opettaja: Kristiina Laine 

Kiertotalous ja ilmasto yritystoiminnassa (2 op) BUS8LH116-3001

Elämäntapamme on johtanut siihen, että planeettamme ei enää kestä nykyisiä kulutustottumuksiamme. Opintojaksolla syvennytään kiertotalouden perusteisiin osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Opit, miten yritykset ja organisaatiot voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta toiminnassaan. 

Ajankohta:  Opintojakso toteutetaan verkossa 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Satu Harkki ja Soile Kallinen

Palvelumuotoilun menetelmät  (2 op) CUS8LH107-3002

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Opintojaksolla perehdytään palvelumuotoilun keskeisiin menetelmiin ja niiden hyödyntämiseen kehitysprosessin eri vaiheissa. 

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Kristiina Laine ja Eliisa Sarkkinen

Verkkosivujen suunnittelu ja brändäys (2 op) COM8LH106A-3002 

Millaista sisältöä yrityksen verkkosivuilla tulee olla ja miten eri sisällöillä luodaan yrityksen brändiä? Opintojaksolla perehdytään verkkosivuston suunnittelun eri vaiheisiin ja keskeisiin sisältöihin. Kurssin jälkeen ymmärrät, miten verkkosivuja voidaan hyödyntää osana yrityksen viestintää. 

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 24.8. – 16.10.2020
Opettaja: Tuula Ryhänen

Verkkokaupan tekninen toteutus (2 op) CUS8LH102A-3002

Verkkokaupan käyttö on valtavassa kasvussa ja sen osaajille on vahva kysyntä työmarkkinoilla. Opintojaksolla perehdytään verkkokaupan perustamiseen aina alustan valinnasta tekniseen toteutukseen. 

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 26.10. – 18.12.2020
Opettajat: Marko Mäki ja Tiina Koskelainen

Digitaalisten palveluiden startti (2 op) DIG1TA001A-3001

Haluatko oppia luomaan digitaalisia palveluita? Opintojaksolla perehdytään verkkopalveluiden luomisprosessiin ja digitaalisten palveluiden mahdollisuuksiin. Kurssin aikana pääset toteuttamaan mobiilikäyttöliittymän HTML5:lla ja ulkoasun CSS ohjelmointikielten avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys verkkopalvelun käyttökokemuksen merkityksestä. 

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 24.8. – 16.10.2020
Opettaja: Elina Ulpovaara

Ohjelmistostartti (2 op) SWD1TA001A-3001

Kiinnostaako koodaus? Opintojaksolla perehdyt ohjelmoinnin perusteisiin ja ohjelmistotuotannon kokonaiskuvaan. Kurssilla pääset toteuttamaan yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja verkkosivuille. Opintojakson suoritettuasi tunnistat ohjelmistotuotannon yleisimmät käsitteet, osa-alueet ja ohjelmistotuotantoprosessin keskeiset vaiheet. 

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan verkossa 24.8. – 16.10.2020
Opettaja: Markku Ruonavaara

Ruotsin liikekieli (5 op) SWE4LS201A-3019 ja SWE4LS201B-3019 

Opintojakso voidaan usein hyväksilukea osaksi kauppatieteiden tai liiketalouden korkeakouluopintoja.Valmistaudu ruotsin ylioppilaskirjoituksiin ja suorita korkeakouluopintojen pakollinen virkamiesruotsi jo lukioaikana! Opintojaksolla tutustutaan työelämän ajankohtaisiin aiheisiin ja artikkeleihin sekä harjoitellaan kielenkäyttöä mm. lyhyiden esitysten ja keskusteluharjoitusten avulla. 

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan Pasilan kampuksella lauantaisin alkaen 21.11.2020 ja päättyen 16.1.2021 (muutokset mahdollisia)
Opettaja: Marketta Keisu

Johdanto saksankieliseen työympäristöön (2 op) GER8LS250-3001

Millainen on saksankielinen työympäristö? Mitä tulee huomioida, kun on vuorovaikutuksessa saksankielisten työkumppaneiden kanssa? Mitkä ovat mahdolliset haasteet ja ratkaisut?
Työelämässä viestintä ja kommunikointi ovat keskeisessä asemassa. Onnistuneeseen viestintään tarvitaan paitsi kielitaitoa myös kulttuurintuntemusta. Vahva kulttuurintuntemus antaa sinulle etulyöntiaseman kansainvälisillä työmarkkinoilla ja työtehtävissä. Kurssilla syvennytään saksalaisen työympäristön käytänteisiin ja sanastoon.

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan Pasilan kampuksella lauantaisin 7.11. – 12.12.2020 (muutokset mahdollisia)
Opettaja: Sirpa Bode

Johdanto ranskankieliseen työympäristöön (2 op) FRE8LS250-3001 

Millainen on ranskankielinen työympäristö? Mitä tulee huomioida, kun on vuorovaikutuksessa ranskankielisten työkumppaneiden kanssa? Mitkä ovat mahdolliset haasteet ja ratkaisut?  Työelämässä viestintä ja kommunikointi ovat keskeisessä asemassa. Onnistuneeseen viestintään tarvitaan paitsi kielitaitoa myös kulttuurintuntemusta. Vahva kulttuurintuntemus antaa sinulle etulyöntiaseman kansainvälisillä työmarkkinoilla ja työtehtävissä. Kurssilla syvennytään ranskankielisen työympäristön käytänteisiin ja sanastoon. 

Ajankohta: Opintojakso toteutetaan Pasilan kampuksella lauantaisin 7.11. – 12.12.2020 (muutokset mahdollisia)
Opettaja: Catherine Metivier