Hospitality-kehityspaneeli

Hospitality kehityspaneeli kuvituskuva

Lead paragraph

Vahvista edelläkävijyyttä ja asiakasymmärrystä. Ota avuksesi Hospitality-kehityspaneelin asiantuntijat ja opiskelijat.

Yrityksille on yhä tärkeämpää tietää, mitä asiakkaat ja sidosryhmät ajattelevat, mitä tarpeita heillä on ja miten he kehittäisivät tuotteita ja palveluita. Hospitality-kehityspaneelista saatavan tiedon avulla yritykset voivat kehittää ja luoda uusia palvelusisältöjä ravintoloihin, majoitusyrityksiin ja matkailualalle.

Hospitality-kehityspaneeli

  • on uusi yhteistyökanava Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun ja elinkeinon yhteistyölle
  • tarjoaa uusia kehityspalveluja elinkeinolle sekä
  • selvittää elinkeinoa kiinnostavia asioita nopeasti ja kustannustehokkaasti

Käyttökohteita

  • Tutkimus yritysten tuotteista/palveluista
  • Tuotetestaajat
  • Selvitys panelistien toiveista, mielipiteistä ja kulutustottumuksista
  • Alan asiantuntijat ja opiskelijat mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

Hospitality-kehityspaneelin koko on 200 henkilöä, jotka koostuvat kahdesta vastaajajoukosta: asiantuntijapaneeli (noin 50 %) ja opiskelijapaneeli (noin 50 %). Jokaista tutkimusta / kehitystehtävää varten panelistijoukosta valitaan tarkoituksenmukainen kohderyhmä, jolle tutkimus tai tehtävä esitellään. Tulokset toimitetaan muutaman viikon kuluessa toimeksiannosta. Palvelun hinta muodostuu toimeksiannon laajuudesta.

Henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisia

Haaga-Helialla on tiukat vaatimukset panelistien suojaamisesta. Tietoja, jotka mahdollistaisivat henkilökohtaisen tunnistamisesi, ei välitetä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Miten kehityspaneeli toimii käytännössä?

Saat äänesi kuuluviin vastaamalla tuotekehitystehtäviin ja web-kyselyihin, joihin saat linkin sähköpostitse. Klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä sinut ohjataan tehtävän tai kyselylomakkeen alkuun. Voit vastata tehtäviin silloin, kun sinulla on parhaiten aikaa. Et ole paneelin jäsenenä velvollinen osallistumaan yhteenkään tutkimukseen tai tehtävään. Vastauksista tehdään koosteraportti tutkimuksen tai tehtävän toimeksiantajalle. Kerätyt tiedot yhdistetään tilastolliseen muotoon.

Paneelin jäsenet ovat tärkeä linkki Haaga-Helian ja elinkeinoelämän välillä. Panelisti sitoutuu antamaan asianmukaisia, oman mielipiteensä mukaisia vastauksia osallistuessaan tehtäviin ja paneelitutkimuksiin.

Miten pääsen jäseneksi?

Jäseneksi voit ilmoittautua lomakkeella.

Esimerkkejä toteutuneista projekteista:

The BOX (Starbucks experience)

The Box-hanke on poikkitieteellinen projekti, jossa kehitetään moniaistillisia palveluympäristöjä palvelumuotoiluun, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Yhdessä Haaga-Helian, The Boxin ja Starbucksin kanssa Hospitality-kehityspaneelin ensimmäinen tutkimus koski kahvilaelämystä The Boxissa Mixed Reality (MR) ympäristössä, jossa yhdistyy todellinen sekä virtuaalinen maailma.

The Boxiin rakennetun Starbucksin elämystä haluttiin hioa täydellisemmäksi kokemukseksi ja Hospitality-kehityspaneelin tehtävänä oli fokusryhmähaastattelun kautta antaa tietoa siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään. Starbucks Experience -ryhmähaastatteluun kutsuminen kävi kätevästi Hospitality-kehityspaneelin kautta ja haastatteluryhmät täyttyivät nopeasti kiinnostuneista.

Plugit Finland OY (auton sähkölatauspalvelut)

Plugit Finland Oy:n toimeksiantona oli auton sähkölatauspalvelut ja yrityskuvat. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia autojen sähkölatauksiin ja yritysmielikuviin liittyviä asioita. Tutkimus toteutettiin yhden viikon aikana. Kohderyhmä oli koko Hospitality kehityspaneeli ja vastausprosentti oli 51 %.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää Hospitality-kehityspaneelin monista mahdollisuuksista.

Petteri
Ohtonen
tutkimuspäällikkö
+358 294471545
Petteri.Ohtonen@haaga-helia.fi
Klaus
Lüttjohann
myyntipäällikkö
+358 294471010
Klaus.Luttjohann@haaga-helia.fi