Planet Earth and forest

ENRICHER hubs

ENRICHER hubs -hankkeen tavoitteena on parantaa vastuullisen matkailun palvelukehityksen ja kokemuksellisen oppimisen valmiuksia, jotta matkailualan tulevia työntekijöitä koskevat tarpeet toteutuisivat paremmin.

Hanke nopeuttaa vihreää ja digitaalista siirtymää ja vauhdittaa Euroopan matkailualan elpymistä tunnistamalla osaamisvajetta korkeakoulujen ja työmarkkinoiden välillä.

Hanke vastaa kestävän kehityksen ja digitalisaation kaltaisten megatrendien asettamiin haasteisiin sekä vaikutuksiin, joita COVID 19 -pandemialla on ollut matkailualaan.

Hanke sisältää seuraavat toimet:

  1. Tunnistetaan korkeakoulujen ja työmarkkinoiden väliset osaamisvajeet liittyen ilmastonmuutokseen, kestävään matkailukehitykseen ja digitaaliseen talouteen siirtymiseen jakamalla osaamista yhdeksän korkeakoulukumppanin välillä Suomessa, Itävallassa, Italiassa, Georgiassa ja Moldovassa sekä muokkaamalla matkailualan korkeakoulutusta.
  2. Kehitetään innovatiivista koulutus- ja opetustoimintaa niin, että se parantaa kestävän matkailun palvelujen kehittämistä koskevaa osaamista, liiketoiminnallista ajattelutapaa ja palvelumuotoiluajattelua.
  3. Perustetaan Georgian ja Moldovan partnerikorkeakouluihin vastuullisen matkailun keskukset, jotka levittävät tietoa ja parhaita käytäntöjä kestävästä matkailusta, innovatiivisista oppimismenetelmistä sekä palvelumuotoilun menetelmistä ja työkaluista, tavoitteenaan kehittää liiketoimintaa ympäröivällä alueella ja koko yhteiskunnassa.

Georgian ja Moldovan matkailualan korkeakoulutuksen uudistamiseksi tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa Euroopan tasolla. Tämän toteuttamiseksi osallistujayliopistot ottavat käyttöön uusia opetus- ja oppimismenetelmiä, joiden tavoitteena on lisätä tietämystä kestävästä matkailusta ja uusien konseptien kehittämisestä, sekä tarjoavat konkreettista osaamista ja työkaluja, joita opiskelijat voivat käyttää valmistumisen jälkeen. 

ENRICHER hubs

Designing Green Tourism Concepts Through Learning 

Projektipäällikkö: Nora Lappalainen 

Kesto: 1.1.2024–31.12.2026

Yhteistyökumppanit: Haaga-Helia (koordinaattori), MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule, Universita Degli Studi di Genova, Caucasus University, Akaki Tsereteli State University, Iakob Gogebashvili Telavi State University, University of European Political and Economic Studies Constantin Stere, Moldova State University, Comrat State University

Rahoitus: Erasmus+ 

Ota yhteyttä
Nora
Lappalainen
projektiasiantuntija
projektiasiantuntija
+358 294471686
nora.lappalainen@haaga-helia.fi