rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

AlgoAmmatti – Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa

AlgoAmmatti-hanke kartoittaa algoritmisen johtamisen käsitettä, tarkemmin alustatalouden yritysten tekoälypohjaisia työn fasilitoinnin ja johtamisen käytänteitä ja näiden käytänteiden vaikutuksia työsuoritteen toteuttajan koettuun arkeen ja ammatilliseen kasvuun.

Alustatalous mahdollistaa uudenlaisia työn tekemisen, työsuoritteiden johtamisen ja työurien etenemisen malleja. Alustatalouden puolestapuhujat korostavat erilaisten digitaalisten alustojen kautta työtä tekevien vapautta valita, missä, miten, ja miten paljon työtä tehdään. Kritisoijat huomioivat näennäisen vapauden haittavaikutukset, kuten epävarmuuden työn jatkuvuudesta, työtä tekevän yksilön oikeudellisesta asemasta, tekoälyn hyödyntämisestä työsuoritteiden allokoinnissa ja johtamisessa ilman täyttä algoritmien toimintalogiikoiden näkyvyyttä.

Toteutamme tutkimuksen palvelumuotoilun keinoin, laadullisia ja määrällisiä menetelmiä yhdistellen. Tavoitteenamme on

  • kartoittaa algoritmisen johtamisen käytänteitä eri tyyppisillä digitaalisilla alustoilla,
  • tutkia algoritmisen johtamisen käytännön vaikutuksia työsuoritteen toteuttajan näkökulmasta ja
  • kehittää työntekijäkokemuskeskeinen algoritmisen johtamisen ja ammatillisen kasvun malli.
AlgoAmmatti – Algoritminen johtaminen ja ammatillinen kasvu alustataloudessa

Projektipäällikkö: Aarni Tuomi
Kesto: 3/2022-12/2024
Rahoitus: Työsuojelurahasto

Ota yhteyttä
Aarni
Tuomi
lehtori
+358 294471540
Aarni.Tuomi@haaga-helia.fi