Kyselytutkimus alustatalouden kehittämisestä

AlgoAmmatti-hanke tutkii, miten alustataloutta, etenkin työtä fasilitoivia alustoja (esim. Upwork, Uber, Wolt) tulisi kehittää käyttäjäkeskeisempään suuntaan. Vastaa kyselyyn ja vaikuta!
Kyselyyn vastaamine on vapaaehtoista ja anonyymiä, ja se kestää maksimissaan 5 minuuttia.
Jos olet työskennellyt alustojen kautta keikkaluontoisesti tai muuten, voit osallistua kyselyyn täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/C331A88CFCE390D7

AI generated picture of a food courier riding a scooter
Uutinen

Body

AlgoAmmatti-hanke kartoittaa algoritmisen johtamisen käsitettä, tarkemmin alustatalouden yritysten tekoälypohjaisia työn fasilitoinnin ja johtamisen käytänteitä ja näiden käytänteiden vaikutuksia työsuoritteen toteuttajan koettuun arkeen ja ammatilliseen kasvuun.

https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet/algoammatti

Ota yhteyttä
Aarni
Tuomi
lehtori
+358 294471540
Aarni.Tuomi@haaga-helia.fi