Erkkaa kaikille – ERKKA

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Erkkaa kaikille

Koulutuksen tavoitteena on tukea erityisen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, organisoimista, toteuttamista ja kehittämistä.

Koulutuksen tehtävänä on myös tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. 

Koulutuksessa keskitytään erityisesti ammatillisessa koulutuksessa erityisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamiseen. Koulutuksessa tuetaan ammatillisen koulutuksen erityisen ja vaativan erityisen tuen prosessien laadukasta kehittämistä, toimintamallien uudistamista ja ammatillisen erityisopettajan roolin selkeyttämistä. Koulutuksessa syntyy uutta yhteistä ymmärrystä johdon näkökulmasta, käytännöllisiä toimintatapoja ja menetelmiä ammatillisen opettajan käyttöön.

Koulutushankkeen teemat:

 • Erityinen johtaminen
 • Opettajan taito – oppimisen tuki
 • Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus

Koulutuksen keskiössä ovat erityispedagogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako sekä uudenlainen organisointi ja osaaminen, jotka vastaavat uudistuneen ammatillisen koulutuksen ja työelämän vaatimuksiin. Koulutuksessa kehitetään opiskelijan hyvinvointia tukevia käytänteitä, oppimisen tukea ja työllistymistä. Tarkoituksena on myös vahvistaa alueellisia yhteistyöverkostoja. 

Koulutuksen toteutusmuoto on verkkokoulutus.

Koulutuksen tuloksena syntyy uutta yhteistä ymmärrystä erityisen tuen organisoinnin, johtamisen ja johdon näkökulmasta, uusia toimintatapoja ja käytännöllisempiä menetelmiä ammatillisen erityisopettajan käyttöön. 

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutuksen henkilöstö
Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Koulutusosiot

Erityinen johtaminen, 1. koulutuspäivä (verkkotapaaminen)
5.2.2021 klo 9.00
12.00

Teemat

 • Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen organisointi ja johtaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.
 • Saavutettava ja asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus sekä sen laadukas ja tehokas toteuttaminen.
 • Koulutuksen järjestäjän erityisen tuen prosessit ja rakenteet sekä niiden kehittäminen vastaamaan uudistuneen ja inklusiivisen ammatillisen koulutuksen tarpeita.

Tervetuloa kuulemaan ylijohtaja Mika Tammilehdon (OKM) puheenvuoroa erityisen tuen tulevaisuudesta ammatillisessa koulutuksessa – ja ideoimaan yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa käytännön toteutusmahdollisuuksia.

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen johto, erityisestä tuesta vastaavat toimijat

Ilmoittautumiset koulutuspäivään tästä linkistä. Ilmoittautuminen 22.1.2021 mennessä.

______________________________________________________________________

Opettajien koulutus: Opettajan taito oppimisen tuki, 3 op

Teemat

 • Moninaisuuden kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • Arvot ja asenteet opettajan työssä
 • Yksilölliset pedagogiset ratkaisut
 • Yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet
 • Työpaikalla järjestettävän oppimisen tukeminen ja verkko-oppimisen mahdollisuudet
 • Saavutettavien oppimisympäristöjen kehittäminen

Aikataulu

 • Aloituspäivä 10.2.2021 klo 12.30–15.00
  Erityinen tuki ja moninaisuus tässä ajassa – miten kohtaan opiskelijan?
  Oppimisen haasteet ja mahdollisuudet opetuksessa.
 • Toinen koulutuspäivä 16.3.2021 klo 12.30–15.00
  Yksilölliset pedagogiset ratkaisut: oppimispolkujen suunnittelu ja toteuttaminen.
  Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet.
 • Kolmas koulutuspäivä 21.4.2021 klo 12.30–15.00 päätös
  Erilaiset oppimisympäristöjen kehittäminen
  Työpaikalla järjestettävän oppimisen tukeminen ja verkko-oppimisen mahdollisuudet

  Koulutukseen sisältyy ohjattua työskentelyä verkossa.

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Ilmoittautumiset koulutusosioon tästä linkistä. Ilmoittautuminen 27.1.2021 mennessä.

______________________________________________________________________

Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus, 3 op

Teemat

 • Ammatillisen erityisopettajan roolit, työhyvinvointi sekä konsultatiivisen työotteen mahdollisuudet ja kehittäminen
 • Erityisopettajan rooli inklusiivisen ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa sekä työyhteisön yhteisöllisen ja osallistavan työotteen tukeminen
 • Erityisen tuen asiantuntijuuden kehittäminen yhteisopettajuuden ja tiimityöskentelyn avulla

Aikataulu

 • Aloituspäivä 5.2.2021 klo 9.00–14.00
  Ylijohtaja Mika Tammilehdon (OKM) puheenvuoro erityisen tuen tulevaisuudesta ammatillisessa koulutuksessa.
  Miten erityisen tuen tavoitteita ja uusia ideoita saadaan arjen käytäntöön?
   
 • Toinen koulutuspäivä 15.3.2021 klo 9.0012.00
  Moninaisuus, erityinen tuki – nyt ja tulevaisuudessa?
  Ammatillisen erityisopettajan työ ja työhyvinvointi
 • Kolmas koulutuspäivä 19.4.2021 klo 12.3015.00
  Erityisen tuen asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen.

Koulutukseen sisältyy ohjattua työskentelyä verkossa.

Kohderyhmät: Ammatilliset erityisopettajat ja erityisen tuen parissa toimivat henkilöt

Ilmoittautumiset koulutusosioon tästä linkistä. Ilmoittautuminen 22.1.2021 mennessä.

______________________________________________________________________

Ota yhteyttä

Koulutus toteutetaan myös tarvelähtöisesti suoraan organisaatioille. Ota yhteyttä: Jutta Paukkonen, jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi.

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Koulutuksia alkuvuonna 2021

Kenelle: Ammatillinen koulutuksen henkilöstö

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Contact

Pedagogiikka

Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Jatkuva oppiminen

Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttajat

Pedagogiikka

Eija
Honkanen
yliopettaja
+358 294471347
Eija.Honkanen@haaga-helia.fi

Pedagogiikka

Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi