Asiakastutkimukset

kuvituskuvab2b

Lead paragraph

Asiakastutkimusten tavoite on lisätä asiakasymmärrystä.

Asiakastutkimuksessa selvitämme mm. asiakastyytyväisyyteen, suositteluun, ostopäätöksiin, tuotteisiin ja palveluun liittyviä tekijöitä. Asiakastutkimuksen jälkeen yrityksessä voidaan tehdä tutkimustuloksiin perustuvia konkreettisia parannuksia ja kehittämistoimenpiteitä asiakaskokemuksiin ja liiketoimintaan. Tutkimustuloksia voidaan käyttää mittarina oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä. 

Tutkimuksen sisältö

  • Asiakastyytyväisyys eri kohderyhmissä
  • Asiakkaiden tarpeet ja niihin vastaaminen
  • Asiakasuskollisuus, suositteluhalukkuus
  • Asiakkaiden kehittämisehdotuksia

Asiakastutkimuksen toteutus ja aikataulu

Tutkimus ja sen toteutustapa räätälöidään ja suunnitellaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Tiedonkeruumenetelmänä käytetään henkilökohtaisia haastatteluja, puhelinhaastatteluja ja sähköpostikyselyjä. Tutkimus voidaan toteuttaa jatkuvana seurantana ja/tai kertamittauksena.

Asiakastutkimuksen kohderyhmä

Tutkimus kohdistetaan yrityksen toimeksiantajan haluamiin kohderyhmiin.

Hinta

Tutkimuksen hintaan vaikuttavat riippuu sen laajuus ja toteutustapa.

Asiantuntija

Asiakastutkimuksen asiantuntijana toimii tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen. Petteri on toiminut markkinatutkimusalalla yli 20 vuotta. Petteri on toteuttanut monia tutkimuksia, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden asiakkuuksiin, henkilöstöön ja brändeihin sekä toimialakohtaisiin yritys- ja tuotemielikuviin.  

Ota yhteyttä
Petteri
Ohtonen
tutkimuspäällikkö
+358 294471545
Petteri.Ohtonen@haaga-helia.fi

Muut tutkimustuotteemme

Bränditutkimukset
Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus
Hospitality-kehityspaneeli
Markkinatutkimukset liiketoiminnan kehittämiseen