Asiakastutkimukset

Tutkimuksen tavoitteet ja hyödynnettävyys

Asiakastutkimusten tavoite on lisätä asiakasymmärrystä. Asiakastutkimuksessa selvitämme mm. asiakastyytyväisyyteen, suositteluun, ostopäätöksiin, tuotteisiin ja palveluun liittyviä tekijöitä. Asiakastutkimuksen jälkeen yrityksessä voidaan tehdä tutkimustuloksiin perustuvia konkreettisia parannuksia ja kehittämistoimenpiteitä asiakaskokemuksiin ja liiketoimintaan.  Tutkimustuloksia voidaan käyttää mittarina oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä. 

Tutkimuksen sisältöjä

  • Asiakastyytyväisyys eri kohderyhmissä
  • Asiakkaiden tarpeet ja niihin vastaaminen
  • Asiakasuskollisuus, suositteluhalukkuus
  • Asiakkaiden kehittämisehdotuksia

Tutkimuksen toteutus ja aikataulu

Tutkimus ja sen toteutustapa räätälöidään ja suunnitellaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi.  Teemme tutkimuksia sekä kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä. Tiedonkeruumenetelmänä käytetään henkilökohtaisia haastatteluja, puhelinhaastatteluja ja sähköpostikyselyjä sekä olemassa olevan tiedon (big data) analysointia. Tutkimus voidaan toteuttaa jatkuvana seurantana ja/tai kertamittauksena.

Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimus kohdistetaan yrityksen haluamiin kohderyhmiin.

Hinta

Tutkimuksen hinta riippuu sen laajuudesta ja toteutustavasta.

Asiantuntija

Asiakastutkimuksen asiantuntijana toimii projektipäällikkö Petteri Ohtonen. Petteri on toiminut markkinatutkimusalalla yli 20 vuotta. Petteri on toteuttanut monia tutkimuksia, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden asiakkuuksiin, henkilöstöön ja brändeihin sekä toimialakohtaisiin yritys- ja tuotemielikuviin.  

Ota yhteyttä
Petteri
Ohtonen
tutkimuspäällikkö
+358 294471545
Petteri.Ohtonen@haaga-helia.fi