Yritykset haluavat panostaa vastuulliseen myyntiin – saadaanko myyntityön arvostus nousuun?

Suomen talous saadaan nousuun myynnillä, mutta myynnin ja sen arvostuksen ympärillä on useita varjostavia tekijöitä. Ratkaisuksi tarjotaan vastuullista myyntiä, jonka ytimessä on myyntiosaaminen. Haaga-Helian tilaisuus kokosi alan edustajat yhteen pohtimaan suomalaisen myyntityön edistämistä.

Yritykset haluavat panostaa vastuulliseen myyntiin – saadaanko myyntityön arvostus nousuun?
Uutinen

Body

Suomi nousuun myynnillä? -tilaisuus kokosi Haaga-Heliaan myyntialan edustajia tiistaina 27. helmikuuta. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. siitä, miten ammattimaisen B2B-myynnin arvostusta voitaisiin lisätä. Aihe kiinnostaa yritysten myynti- ja toimitusjohtoa, mutta sen tulisi kiinnostaa taantuma-Suomessa huomattavasti suurempaakin yleisöä. 

Yritykset haluavat edistää suomalaista myyntityötä 

Viennin osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin 40 prosenttia, ja potentiaalia riittää. Suomen talous saadaan nousuun myynnillä, mutta onnistumiset otsikoidaan usein latteasti. Stereotypiat nousevat usein arkisista kokemuksista, ja myynnin huono maine heijastuu koko alalle, joka kattaa kuluttajamyynnin lisäksi ammattimaisen B2B-myynnin ja kansainvälisen kaupan.  

Teema kiinnostaa yrittäjiä. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja myyntiä konsultoiva yrittäjä Petri Salminen totesi, että myyjä palkitaan usein sillä, mikä ei ole asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaista – päämäärättömällä kontaktoinnilla. Salminen kehotti myynnin johtamista uudistumaan korostaen asiakaslähtöisyyttä. 

– Myynnin johtaminen ja prosessit ovat johtaneet myynnin arvostuksen vähenemiseen. Se, että myyjiä ohjataan tekemään maksimaalinen määrä kontakteja, tuottaa asiakkaille usein vain tuskaa. On unohdettu se, että pitää olla syy, että asiakkaaseen voi ottaa kontaktia, painotti Salminen. 

Vastuullinen myynti ja siihen olennaisesti liittyvä myyntiosaaminen tärkeää

Aiheeseen tartuttiin paneelissa, jossa myynnin ammattilaiset painottivat vastuullista myyntiä ja koulutuksen merkitystä. Keskusteluissa tuotiin lisäksi esiin, että suomalaisissa yrityksissä myyntiosaaminen on vielä lapsenkengissä. 

– Kestävä asiakassuhde on kaiken perusta. Ei kannata yrittää myydä sellaista, mikä ei auta asiakasta, kiteytti Jenni Kuhmonen, joka työskentelee Sales Team Managerin roolissa Management Eventsilla. 

Myyjäksi synnytään -toteamus pitää harvoin paikkansa. Keskustelussa nousi esiin, että yrityksillä itsellään on suuri vastuu perehdyttää tulevat osaajat myyntityöhön. Koulutuksesta saadulla osaamisella on merkitystä. B2B-myyntiä voi opiskella korkeakoulutasolle asti, mutta näin on ollut vasta verrattain lyhyen aikaa. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kuuluu johtavien myyntiosaajien kouluttajiin Suomessa ja on ensimmäisenä tarjonnut korkeakoulutasoista myynnin koulutusta Suomessa. Haaga-Helian myynnin koulutus on ansainnut paikkansa myös kansainvälisessä Top Sales Universities -listauksessa. Koulutus keskittyy erityisesti kansainväliseen, digitaaliseen ja konsultatiiviseen myyntiin.  

Opinnot toteutetaan toiminnallista pedagogiikkaa ja tuoreimpia tutkimustuloksia hyödyntäen, liike-elämän tarpeita kuunnellen ja yhteistyössä heidän kanssaan. Kansallinen Best Seller Competition -myyntikilpailu järjestetään 11.4.2024 Turussa. Eurooppalainen myyntikilpailu European Sales Competition rantautuu Helsinkiin 22.–24.5.2024. Kilpailu kiinnostaa kymmeniä korkeakouluja ympäri Euroopan, mutta myyntitaidoista kisaamaan tullaan myös Aasiasta ja USA:sta asti. 

Kuva: Karla Vallila DB Schenkeriltä sekä Eetu Manninen ja Jenni Kuhmonen Management Eventsiltä pohtivat myynnin merkitystä Haaga-Heliassa 27.2.2024.

Ota yhteyttä
Pirjo
Purovesi
lehtori
+358 294471084
pirjo.purovesi@haaga-helia.fi
Kim
Qvick
vieraileva työelämäyliopettaja
+358 294471182
kim.qvick@haaga-helia.fi