Pedagoginen hyvinvointi on koko korkeakoulun yhteinen asia

Pedagoginen hyvinvointi opettajan ja opiskelijan näkökulmasta -webinaari kokosi Haaga-Heliaan yli kuusikymmentä korkeakoulutoimijaa ympäri maata.

Valokuva opiskelijoista
Uutinen

Body

Pedagogiseen hyvinvointiin kuuluu sekä opiskelijoiden opiskelukykyyn ja korkeakoulutoimijoiden työhyvinvointiin liittyviä seikkoja. Näitä teemoja käsiteltiin "Pedagoginen hyvinvointi opettajan ja opiskelijan näkökulmasta" -webinaarissa, joka kokosi Haaga-Heliaan yli kuusikymmentä korkeakoulutoimijaa ympäri maata 3.10.2022.

Webinaarin avauksessa Haaga-Helian Hannu Kotila raamitti pedagogisen hyvinvoinnin olevan koko korkeakoulun yhteinen asia. Pedagogiseen hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa yhteisöohjautuvuus, korkeakoulutoimijoiden työorientaatiot, pedagogiset rakenteet ja käytännöt ja johtaminen.

”Kaikki lähtee opetuksesta”

Leena Penttinen ja Hanna Ahola Jyväskylän yliopistosta avasivat vuosien aikana kehitettyä systeemistä hyvinvointimallia, jossa monialainen yhteistyö on yksi avainasioita. Ajatus ”kaikki lähtee opetuksesta” tiivisti hyvin ydinviestin.

Kun opetus ja ohjaus on järjestetty hyvin, se on mitä parhainta hyvinvoinnin kehittämistä. Myös hyvinvointitaidot ovat toimijuuden kivijalkaa ja tärkeitä työelämätaitoja.

Ymmärtävä kohtaaminen opettajan ja opiskelijan välillä mahdollistaa turvallisen oppimisen ilmapiirin. Eija Honkanen Haaga-Heliasta ja Sini Forssell Nyyti ry:sta johdattelivat yleisön myötätuntomentoroinnin pariin yhteisessä alustuksessaan myötätunnon ulottuvuuksista.

Haaga-Helian SOLE-hankkeessa parhaillaan pilotoidaan myötätuntomentorointia, jossa vertaiset opiskelijat koulutetaan vetämään myötätuntoryhmiä. Myötätuntomentoroinnista on jo kerättyjä kokemuksia, ja sillä  on ollut positiivisia vaikutuksia ymmärryksen lisäämisen, ryhmään kuulumisen kokemuksen ja myötätuntotaitojen kehittämisen suhteen.

Webinaarin osallistujat pääsivät testaamaan puheenvuorojen lomassa myös VOIMA-hankkeessa kehiteltyä tunnepulssi -työkalua. Tunnepulssi-työkalun kautta saadaan kerättyä osallistujien kokemaa tunnekokemusta.

Webinaarin lopuksi Ruut Kaukinen Haaga-Heliasta kertoi hyvinvointipedagogiikasta opettajan osaamisena yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa. Työstössä pohdittiin tunne- ja vuorovaikutusosaamista, opiskelijan hyvinvointitaitoja ja toimijuuden tukemista pedagogisissa valinnoissa sekä hyvinvointia opettajan orientaatiossa.

Keskustelussa korostuivat koko korkeakouluyhteisön tietoiset valinnat, joilla hyvinvointia voidaan edistää sekä päivittäisissä kohtaamisissa että pedagogissa valinnoissa.

Webinaarin järjestivät Haaga-Helian HyPe- ja SOLE-hankkeet. HyPe-hankkeessa kehitetään pedagogista hyvinvointia korkeakouluyhteisössä, ja SOLE-hankkessa edistetään korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Seuraava pedagogista hyvinvointia käsittelevä webinaari Pedagogisen hyvinvoinnin toimivat käytännöt korkeakouluissa järjestetään Haaga-Heliassa 22.11.2022.

Ota yhteyttä
Martina
Roos-Salmi
lehtori
+358 294471726
Martina.Roos-Salmi@haaga-helia.fi
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi