Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on täällä

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin vuosille 2024–2026. Panostamme edelleen moninaisuutta arvostavaan korkeakoulukulttuuriin.

You rock
Uutinen

Body

Opiskelijan näkökulmasta suunnitelman päivitys näkyy uusina tavoitteina ja toimenpiteinä. Tässä muutama poiminta:

  • Edistämme opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Osana tätä tavoitetta kehitämme aloitus- ja opiskelijakyselyitä sekä oppimisen tuen palveluita ja palveluiden saavutettavuutta. Kehitämme myös orientointia ja AVOTEL- eli Avaimet opintoihin ja työelämään -opintojaksoja palautteeseen ja toimintaympäristön muutoksiin perustuen. 

  • Vahvistamme korkeakoulun tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukemalla yhteisöllisyyttä ja opintoihin sitoutumista tarjoamalla oikein resursoidut, suunnatut ja laadukkaat oppimisen tuen palvelut kaikille opiskelijoille. Tähän liittyen selvitämme kansainvälisten opiskelijoiden tuen tarpeita mm. kehittämällä kyselyitä ja teemme palveluista saavutettavampia. 

  • Vältämme sukupuoleen perustuvaa jaottelua ja sukupuolisidonnaisia termejä korkeakoulun arjessa ja viestinnässä sekä kehitämme kyselyjä ja lomakkeita tavoitteen suunnassa. 

  • Panostamme moninaisuutta arvostavaan korkeakoulukulttuuriin ja huomioimme sukupuolen moninaisuuden. Toimenpiteenä lisäämme tietoisuutta moninaisuudesta henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa kouluttamisen, kampanjoiden ja yhteisöllisen työn avulla.

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024–2026

Vuonna 2023 toteutunutta

Haaga-Helian opiskeluhyvinvointityöryhmä on järjestäytynyt uudelleen ja fokusoinut toimintaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön koordinointiin ja kehittämiseen. Vuosina 2021–2023 opiskelijoille on järjestetty useita tapahtumia ja koulutuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoista.

Syksyllä 2023 lanseerattiin sekä opiskelijoille että henkilökunnalle Turvaamo eli Haaga-Helian turvallisemman tilan toimintamalli ja ilmoituskanava. "Häirinnälle nollatoleranssi" on myös yksi uuden suunnitelman tavoitteista, ja siitä johdettuna toimenpiteenä jalkautamme Turvaamon toimintatapaa kaikille Haaga-Helian kampuksille ja kehitämme sovittelutoimintaa opiskelijarajapinnassa 2024–2026.

Ota yhteyttä
Elizabeth
SanMiguel
Ohjaus-, ura- ja hyvinvointipalveluiden päällikkö
+358 294471131
elizabeth.sanmiguel@haaga-helia.fi