LAB8:n asiantuntijat palvelumuotoilun kärkijoukkoa

Haaga-Helian palvelukokemusten laboratorio LAB8:ssa työskentelevät Teemu Moilanen ja Mário Passos Ascenção kuuluvat maailman ensimmäisten Master-tasoisten palvelumuotoilijoiden joukkoon.

Lab8 Service Design
15.01.2018
Artikkeli

Haagan kampuksen yliopettajat Teemu Moilanen ja Mário Passos Ascenção ovat muiden titteliensä ohella myös palvelumuotoilijoita – yksiä maailman ensimmäisistä auktorisoiduista. Kansainvälinen palvelumuotoilijoiden yhteisö ja kattojärjestö Service Design Network on luonut palvelumuotoilun akkreditointijärjestelmän, mitä kaksikko pitää erittäin tärkeänä alan kehityksen kannalta.

Moilanen on työskennellyt koko uransa palveluiden kehittämisen parissa. Palvelumuotoilusta hän innostui 2000-luvun alussa, ja on sittemmin innostunut aina vain lisää.

–Palvelumuotoilun avulla yritys saa tuotettua parempia palveluita, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän, käyttämään useammin ja suosittelemaan innokkaammin muille, hän listaa palvelumuotoilun etuja verrattuna perinteiseen palvelusuunnitteluun.

Passos Ascenção päätyi palvelumuotoilun pariin, kun palvelumuotoilu tuli osaksi Haagan Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusta.

Mitä palvelumuotoilu sitten oikeastaan on? Yksinkertaisimmillaan se on perinteisesti muotoilussa käytettyjen menetelmien hyödyntämistä aineettomien asioiden kuten palveluiden suunnittelussa.

–Se on omanlaisensa lähestymistapa, johon kuuluu omanlaisensa käyttäjäkeskeinen prosessi ja komea setti hienoja käyttökelpoisia työkaluja, Moilanen kiteyttää.

Haaga-Helia kehittää ja kouluttaa palvelumuotoilussa

Haaga-Heliassa on parhaillaan käynnissä monenlaista palvelumuotoiluun liittyvää yhteistyötä. Ala on kasvanut viime vuosina, ja Haaga-Helia on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa projekteissa. Henkilöstökin on aiempaa kiinnostunut palvelumuotoilusta.

–Olemme kehitelleet tapoja keskinäiseen oppimiseen ja ajatustenvaihtoon, kertoo jo noin 70 palvelumuotoiluprojektiin erilaisissa rooleissa osallistunut Moilanen.

Haaga-Helia on myös Suomen suurimpia kouluttajia palvelumuotoilun alalla.

–Olemme tuotteistaneet koulutuksen tuoteperheeksi, johon kuuluu joukko eri mittaisia koulutuksia erilaisille kohdeyleisöille, Moilanen kertoo.

–Mielestäni palvelumuotoilun merkitys Haaga-Heliassa on kasvussa. Ei ole kauaakaan siitä, kun oli vain yksi kurssi, mutta nyt se on yksi Service Schoolin ydinteemaryhmistä, Passos Ascenção sanoo. Hän lukeekin Suomen yhdeksi palvelumuotoilun kärkimaista.

Haaga-Helia kehittää aktiivisesti palvelumuotoilun käytänteitään. Osaksi Haaga-Helian Service Schoolia on rakennettu Service Experience Lab. Opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi Hartwall Areenan ja remontoidun Olympiastadionin palveluiden kehittämisen parissa ja toisaalla on kehitteillä uudenlainen konsepti liittyen eräänlaiseen veneilyn Uberiin. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla palvelumuotoilun tuloksia!

Ota yhteyttä
Mario Passos
Ascencao
yliopettaja
+358 294471195
mariopassos.ascencao@haaga-helia.fi
Teemu
Moilanen
yliopettaja
+358 294471515
teemu.moilanen@haaga-helia.fi