Vuosikertomus 2022: Tutkimus ja kehittäminen

kuvituskuva

Lead paragraph

Haaga-Helian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) otti merkittäviä askeleita usealla mittarilla vuonna 2022. Hankehakemuksemme menestyivät ja vuoden aikana voitettu rahoitus pysyi erinomaisella tasolla. Edellisen vuoden menestyksen myötä hanketoimintaan kiinnittyi jälleen enemmän asiantuntijoita kuin aiemmin – osallisuus TKI-toimintaan kasvaa. Tämä näkyi myös julkaisutoiminnassamme – tuotimme vuoden aikana yli tuhat julkaisua, mukaan lukien kymmeniä vertaisarvioituja.

Kuluneena vuonna ilmiölähtöinen lähestymistapa ohjasi TKI-toimijoitamme ideoimaan hankkeita laajalla spektrillä. Ensimmäinen pilottiteemamme, Teknologioiden hyödyntäminen – Digitaalisen osaamisen jatkuva kehittäminen osuu hyvin kaikkien tutkimusalueidemme ytimiin.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa viisi arvoa: vastuullisuus, yhdessä tekeminen, rohkeus, arvostus ja avoimuus. Nämä arvot näkyvät vahvana TKI-toiminnassamme. Avoimuuden, vastuullisuuden ja yhdessä tekemisen arvot tarkoittavat keskeisesti sitä, että hankkeissa tuotettujen, muokattujen ja käytettyjen tutkimusdatojen keräämiseen, esittämiseen, dokumentointiin, kuvailuun ja säilytykseen on olemassa yhteiset pelisäännöt. Tätä tarkoitusta varten laadimme Haaga-Helian tutkimusdatapolitiikan, joka luo pohjan tutkimusdatan käsittelylle sen elinkaaren eri vaiheissa.  

Kehitimme voimallisesti myös oppimis-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjämme eli labeja. Rakensimme kuudestatoista aiemmin erillisenä toimineesta ympäristöstä vahvaan vaikuttavuuteen tähtäävän kokonaisuuden. Lab-kokonaisuutemme tarjoaa elinkeinoelämälle ja opiskelijoillemme ratkaisuja kuudella eri teema-alueella. Niitä ovat palvelukokemusten muotoilu, yritystoiminnan vauhdittaminen, myynnin ja markkinoinnin tehostaminen, oppimisen uudet ratkaisut, digitaalisten palveluiden kehittäminen ja vastuullisuudesta luominen strategiseksi kilpailueduksi.

Vuoden 2022 poimintoja
  • Tekoälyn menetelmien ja sovellusten hyödyntäminen näkyi monessa tutkimushankkeessa. Esimerkiksi  AI-TIE-hankkeessa keskityttiin hyödyntämämään tekoälyratkaisuja pk-yritysten innovaatiotyössä.
     
  • Tutkimusyhteistyö syventyi eurooppalaisten korkeakoulujen muodostamassa Ulysseus-allianssissa. Haaga-Helian hankkeissa toimivat asiantuntijat ovat keskeisiä myös Ulysseuksen AI Innovation Hubin ja Finnish AI Region (FAIR) EDIH:in (European Digital Innovation Hub) toiminnassa. 
     
  • Kansainvälinen Inclusive Aviation -hanke (INCLAVI) tarttui rohkeasti ilmailualan epäkohtiin. Kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena on parantaa liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia vapaaseen liikkuvuuteen muun muassa kouluttamalla henkilöstöä ja poistamalla lentokentillä olevia esteitä.

TKI-avainlukuja 2022

1037
julkaisua
16
labia
4
tutkimusaluetta

Lue lisää