Kansainvälinen INCLAVI tarttuu ilmailualan epäkohtiin – tavoitteena parantaa liikuntarajoitteisten matkailukokemuksia

Syyskuussa käynnistynyt ilmailualan hanke pyrkii tarttumaan alan epäkohtiin ja parantamaan liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia vapaaseen liikkuvuuteen Euroopassa.

Inclusive Aviation INCLAVI
Uutinen

Body

Syyskuun alussa käynnistynyt Inclusive Aviation -hanke (INCLAVI) tarttuu rohkeasti ilmailualan epäkohtiin. Kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena on parantaa liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia vapaaseen liikkuvuuteen muun muassa kouluttamalla henkilöstöä ja poistamalla lentokentillä olevia esteitä.

Hanke syntyi tarpeesta. Sitä rahoittaa Euroopan komissio ja se tukee EU:n komission vuosien vammaisten oikeuksia koskevaa strategiaa vuosille 2021–2023, jonka tavoitteena on muun muassa taata vammaisten täysi sosiaalinen ja taloudellinen osallisuus tasavertaisesti muiden kanssa sekä mahdollisuus liikkua vapaasti EU:n alueella.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Namrata Sethi on hankkeen suhteen optimistinen, vaikka hän tietääkin, ettei muutos tapahdu yhdessä yössä. Henkilöstön kouluttaminen ja esteettömien lentoasemien luominen tulee viemään tuhansia tunteja, ja se vaatii tiivistä yhteistyötä globaalien toimijoiden, kuten esimerkiksi lentoyhtiöiden, kouluttajien ja yliopistojen, välillä.

Tavoitteena onnistunut asiakaskokemus

Tehtävä ei ole helppo, mutta Sethillä on täysi luottamus hankkeen nimekkäisiin kumppaneihin. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa ovat mukana hollantilainen Bredan ammattikorkeakoulu sekä turkkilaiset Özyeğin ja Yasarin yliopistot.

Lisäksi hankkeessa ovat mukana eurooppalainen esteetöntä matkailua edistävä verkosto ENAT, kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n Espanjan osasto, suomalainen Careeria Oy sekä lentokenttien rakentamiseen erikoistunut Iga Havalimani Isletmesi Anonim Sirketi.

Sethin mukaan INCLAV:issa liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeisiin pureudutaan matkan jokaisessa vaiheessa, sillä vain näin voidaan tuottaa onnistunut asiakaskokemus.

– Haluamme asettaa rimamme korkealle, jotta se toimisi esimerkkinä ja standardina muille alan toimijoille. Vain näin voimme varmistaa liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen toteutumisen ilmailualalla, hän toteaa.

INCLAVI:in kenties keskeisin tavoite on kehittää ilmailualan sidosryhmille uudenlainen koulutusohjelma, jossa hyödynnetään korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja ilmailualan toimijoiden asiantuntemusta henkilöstön uudelleenkoulutuksessa.

Koulutuksen myötä liikuntarajoitteisten mukana ovelta ovelle kulkevat hekilöt tulevat ymmärtämään syvällisemmin heidän tarpeitaan. Koulutusohjelma on suunnattu ennen kaikkea matkatoimistojen, lentokenttien ja lentoyhtiöiden henkilöstölle sekä alan opiskelijoille.

Lisää tietoa hankkeesta

Inclusive Aviaton -hanke on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittama ja se toteutetaan vuosina 2022–2025. 

Hankkeen keskeinen tavoite on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano ilmailualalla sekä 52 000 liikuntarajoitteisen henkilön matkustuskokemuksen parantaminen hankkeen elinkaaren aikana.

Pitkällä aikavälillä se pyrkii mahdollistamaan koulutusohjelman asianmukaisen tunnustamisen, sertifioinnin ja soveltamisen kansainvälisellä tasolla 150 EU:n suurimmalla lentoasemalla ja 50 suurimmalla lentoyhtiöllä.

Lisää tietoa hankkeesta saat ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Namrata Sethiin tai vierailemalla osoitteessa:

https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet/inclavi-inclusive-aviation

Ota yhteyttä
Namrata
Sethi
Project Manager
+358 294471577
Namrata.Sethi@haaga-helia.fi
Ivan
Berazhny
Senior Lecturer
+358 294471487
Ivan.Berazhny@haaga-helia.fi