Tehoa tekoälystä pk-yrityksille!

Opas tekoälyn mahdollisuuksista pienille ja keskisuurille yrityksille

Kuvituskuva
23.05.2023
Julkaisu

Tule mukaan rakentamaan tekoälyosaamistasi ja luomaan oma tekoälyn menestystarinasi.

Pk-yrityksille suunnattu opas ohjaa vaihe vaiheelta hyödyntämään tekoälyratkaisuja liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa, kuten sisäisten prosessien parantamisessa, innovaatiotyössä sekä tuote- ja palvelukehityksessä. 

Opas on saatavilla myös englanniksi. Lataa englanninkielinen Empowering SMEs with Artificial Intelligence -opas (pdf 66 MB).

Opas tarjoaa:

 • tekoälyn esimerkkiratkaisuja ja yritysten kokemuksia  
 • tietoa ja ymmärrystä tekoälystä
 • työkaluja yritysten tekoälyn käyttöönoton tueksi.

Oppaasta löydät tietoa ja lisäymmärrystä tekoälystä, ahaa-elämyksiä tekoälyn soveltamiskohteista sekä muiden yritysten esimerkkiratkaisuja ja tekoälykokemuksia, joihin voit samaistua ja joista voit hakea inspiraatiota.

Asiantuntijoiden näkemykset tekoälystä tukevat yrityksen tai liiketoimintayksikön nykytilanteen kartoittamista ja tekoälyn kokonaiskuvan jäsentämistä. Konkreettiset pk-yrityksille suunnatut työkalut auttavat työyhteisöjä ottamaan ensimmäisiä askelia tekoälyn parissa. Opas tarjoaa virikkeitä myös yrittäjille, yritysneuvojille, asiantuntijoille ja tutkijoille.

Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas pohjautuu AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille -hankkeen ja sen AI-TIE Etelä-Suomi -sisarhankkeen (2021-2023) yhteydessä tuotettuun tietoon ja tuloksiin sekä yli sadan suomalaisen yrityksen kanssa jaettuun tekoälymatkaan. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoiman ja yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa toteuttaman hankekokonaisuuden rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (REACT-EU) ja Uudenmaan liitto. AI-TIE Etelä-Suomi -hankeen rahoittajana toimi myös Kymenlaakson liitto. 

Lisätietoa AI-TIE:stä osoitteessa aistories.fi.

Oppaan sisällys

Kenelle opas on tarkoitettu ja miten sitä voi hyödyntää?

Tekoäly tämän päivän pk-yrityksissä

Pk-yritysten tekoäly-SWOT

Tekoälytarinasi alkaa tästä: AI-TIE kohti tekoälystä saatavia hyötyjä

1 Tutustu tekoälyn hyötyihin pk-yrityksille ja kartuta osaamista ja ymmärrystä

 • Tekoälyn hyödyt pk-yrityksille 
 • Tekoälyn merkitys asiakastyössä 
 • Tekoäly oman toiminnan tehostamisessa 
 • Tekoäly palvelu- ja tuotekehityksessä 
 • Miten voit tutustua tekoälyyn? 
 • Pk-yritysten tekoälytarinoita

2 Lähde liikkeelle liiketoimintatarpeista

 • Ulkoisten liiketoimintatarpeiden tunnistaminen 
 • Sisäisten liiketoimintatarpeiden tunnistaminen 
 • Kehittämiskohteen valinta
 • Tekoälyn käyttötapauksen kehittäminen
 • Eettiset kysymykset tekoälyn käyttötapauksen kehittämisessä 

3 Kehitä datasta arvokas resurssi 

 • Datan laatu ratkaisee
 • Datan määrä riippuu sovelluksesta
 • Yleisimmät sudenkuopat: datan siiloutuminen ja laatuongelmat
 • Datalähteitä
 • Datan omistajuus ja mahdolliset käytön esteet

4 Ymmärrä yrityksesi IT- ja teknologiavalmiudet

 • Liiketoimintaprosessien digitalisointi 
 • Tekoälyratkaisun toteutuksen perusvaatimukset 
 • Miten liikkeelle teknologiahankinnoissa? 
 • Mitä tekoälyratkaisuja on saatavilla 

5 Vahvista ihmisten, prosessien ja teknologioiden yhteispeliä 

 • Yrityksen ja johdon sitoutuminen tekoälyn käyttöönoton tukemiseksi 
 • Tekoälyn kehitysprojektin läpivienti 
 • Tekoälyn käyttöönoton resursointi pk-yrityksessä 
 • Tekoälyn käyttöönotto syntyy IT:n ja liiketoiminnan yhteistyössä
 • Johda osallistavasti alusta loppuun 
 • Muutoksen toteuttaminen 
 • Luovuus ja taiteen kaltaiset yhteisölliset työskentelymenetelmät tukena tekoälyn käyttöönottoon liittyvässä muutoksessa 

Tekoäly käyttöön: Tehoa tekoälystä pk-yrityksille -toteutusmalli 

Työkaluja tekoälyn käyttöönoton tueksi 

Tekoälyn tulevaisuus pk-yrityksissä vuonna 2030 

Pk-yritysten TOP-10 kysymystä tekoälystä

Aiheeseen liittyviä julkaisuja 

Lataa opas

Lähde mukaan rakentamaan tekoälyosaamistasi. Opas on maksuton.

logo

Julkaisun tiedot

Nimi: Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! Opas tekoälyn mahdollisuuksista pienille ja keskisuurille yrityksille

Toimitus: Anna Lahtinen ja Iris Humala

Editointi: Martti Asikainen ja Hannu Vahtera

Graafinen suunnittelu ja taitto: Visuaalinen suunnittelutoimisto Timangi

Haaga-Helian julkaisut 10/2023

ISBN  978-952-7474-37-2

ISSN  2342-2939

Helsinki, 2023

Oppaan pysyvä osoite verkossa: haaga-helia.fi/ai-tie 

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
vanhempi tutkija, tekoäly ja innovaatiot
+358 294471253