Rekrytoi kansainvälinen osaaja: International Business

Kuvituskuva opiskelijoita

Lead paragraph

International Business -tutkinto on englanniksi suoritettava liiketalouden tradenomitutkinto, jossa opiskellaan myös suomea ja muita kieliä. Tutkinto on nimensä mukaisesti hyvin kansainvälinen. Kielten opiskelun lisäksi, suuri osa opiskelijoista edustaa lukuisia eri kansalaisuuksia, ja opintoihin sisältyy myös vaihtojakso ulkomailla.

Liiketalouden tradenomilla on osaamista esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Opinnot Haaga-Heliassa ovat käytännönläheisiä, joten opiskelijoilla on hyvät valmiudet työelämään siirtyessään.

International Business -tutkinnossa on mahdollista erikoistua seuraaviin aloihin: talous ja rahoitus, henkilöstöjohtaminen, markkinointi ja myynti, toiminnanohjaus ja kansainvälinen liikeviestintä. Opiskelijoilla on mahdollista valmistautua myös yrittäjyyteen, suorittamalla yrittäjyyden opintoja ja osallistumalla Haaga-Helian StartUp Schoolin valmennuksiin ja koulutuksiin.

Suuntautumiset

Talous ja rahoitus

Haaga-Helian Accounting and Finance -suuntautumisen opiskelijat valmistuvat taloushallinnon ja rahoituksen erityisosaajaksi, joilla on valmiudet toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla, pankki-, vakuutus- ja rahoitusalalla.  

Tämän suuntautumisen valinneet opiskelijat opiskelevat esimerkiksi kirjanpitoa, johdon laskentatoimea, yritysrahoitusta ja tilinpäätöksen analysointia. Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista opiskella yritysverotusta, kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja sekä laajasti taloushallinnon töissä tarvittavien työkalujen ja ohjelmistojen käyttöä.

Henkilöstöjohtaminen

Haaga-Helian People Management -suuntautumisen opiskelijat valmistuvat liiketaloutta laajasti ymmärtäviksi henkilöstöjohtamisen asiantuntijoiksi, joilla on teoreettista tietoa ja käytännön taitoa uudistuvien organisaatioiden eettisen ja vastuullisen johtamisen kehittämiseen. People Management -pääaineopiskelijat opiskelevat esimerkiksi työnantajamielikuvan, työhyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen kehittämistä, osaajien hankintaa ja sitouttamista sekä työsopimuslakia. 

Valmistuttuaan opiskelijamme voivat työskennellä esimerkiksi HR-asiantuntijoina ja konsultteina rekrytoinnin, HR-järjestelmien, työhyvinvoinnin tai henkilöstön kehittämisen parissa. Monien opiskelijoiden ura vie lopulta henkilöstöpäällikön tai johtajan tehtäviin. 

Markkinointi ja myynti

Haaga-Helian Marketing and Sales -suuntautuminen kehittää taitoja asiakassuhteiden hallinnan, kansainvälisen myynnin, digitaalisen markkinoinnin, palvelumuotoilun, B2C-brändäyksen, yritys- ja markkinointiviestinnän sekä B2B-palveluprosesseihin liittyvän liiketoiminta-arvon luomisen aloilla. 

Valmistuneet työskentelevät tyypillisesti esimerkiksi markkinatutkijan, digitaalisen sisällön tarjoajan, asiakaskokemuskonsultin, brändijohtajan, markkinointikoordinaattorin ja myyntijohtajan tehtävissä.  

Kansainvälinen liikeviestintä

Haaga-Helian International Business Communication -suuntautuminen kehittää kansainvälisissä organisaatioissa tarvittavia viestinnän ja strategisen liiketoiminnan kehittämisen taitoja. Vieraan kielen taito, kulttuurienvälinen tietoisuus ja käytännön ICT-taidot ovat opintojen ytimessä.

Opiskelijat saavat asiantuntemusta yritystapahtumien ja -projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi painotetaan monikulttuurisuutta, hyvää palveluhenkisyyttä ja organisointitaitoja.

Tyypillisiä ammattinimikkeitä valmistumisen jälkeen ovat toimistopäällikkö, markkinointikoordinaattori, viestintäasiantuntija, projektikoordinaattori, PR- ja tapahtumapäällikkö, johdon assistentti tai lakiassistentti.