Opiskelijoiden terveydenhuolto

.

Lead paragraph

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijana olet oikeutettu YTHS:n terveydenhuoltopalveluihin, jonka lisäksi tukenasi opintojen varrella ovat myös Haaga-Helian ennaltaehkäisevät palvelut, ammatilliset erityisopettajat, opiskelijatukihenkilö ja korkeakoulupappi. Tälle sivulle on koottu tietoa opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluista.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea opiskeluympäristön terveellisyyttä. Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin.

YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluita kaikille perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Sen lisäksi sinulla on oikeus käyttää oman kotikuntasi terveyspalveluita, joiden puoleen voit kääntyä esimerkiksi YTHS:n ollessa suljettuna.

Terveydenhuoltomaksu

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle, ja YTHS tuottaa terveydenhoitopalvelut opiskelijoille. Maksu on pakollinen kaikille tutkinto-opiskelijoille.

Saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. 

Palvelujen käyttöoikeus

Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi. YTHS:n käyttöoikeus on voimassa sen lukukauden loppuun kun valmistut.

YTHS:n palvelujen piiriin kuuluvat

  • ammattikorkeakouluopiskelijat (ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto),

Et kuulu YTHS:n palvelujen piiriin, jos

  • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
  • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
  • osallistut tilauskoulutukseen
  • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun.

Ollessasi ulkomailla opiskeluvaihdossa tai harjoittelussa

  • Potilasvakuutuslain vuoksi YTHS:llä ei ole mahdollisuutta toteuttaa etävastaanottoa, jos opiskelija on ulkomailla opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa.

Lisää tietoa palveluiden käyttöoikeudesta löytyy osoitteesta:

Opiskelijan hyvinvointi ja jaksaminen