Myynnin koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä

Kuvituskuva

Lead paragraph

Haaga-Helialla on pitkät perinteet asiakaslähtöisen myyntialan koulutuksesta.

Tarjosimme ensimmäisenä korkeakoulutasoista myynnin koulutusta Suomessa. Myynnin koulutuksemme on ansainnut paikkansa myös kansainvälisessä Top Sales Universities listauksessa. Myynti on yksi strategiamme kulmakivistä.

Meillä myynnin koulutus keskittyy erityisesti kansainväliseen, digitaaliseen ja konsultatiiviseen myyntiin. Myynnin koulutus tarjoaa joustavia oppimisen mahdollisuuksia ja opinnot toteutetaan yritysyhteistyönä.

Myynti on sinun alasi, jos olet kiinnostunut asiakaslähtöisestä yhteistyöstä ihmisten kanssa ja uudenlaisten ratkaisuiden etsimisestä asiakkaan tarpeisiin.

Laaja-alaista tutkimustyötä

Teemme monialaista ja laajaa myyntialan tutkimustyötä ja käynnistämme aktiivisesti uusia myynnin tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä kumppaniemme kanssa, joita ovat muun muassa yritykset, julkisyhteisöt, tutkimuslaitokset sekä muut korkeakoulut. Haaga-Heliassa tehtävän myynnin tutkimuksen lähtökohtana ovat asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.

Myynnin uudet oppimisympäristöt

Olemme Haaga-Heliassa luoneet uudenlaisia oppimistiloja, joissa kohtaavat opiskelijoiden tuoreet ja luovat ideat, opettajien oman alansa huippuasiantuntemus sekä projektiammattilaisten vuosien kokemus erilaisten tutkimushankkeiden läpiviennistä. Ostopolkujen kehittämisen lisäksi laboratorioympäristöt tarjoavat menetelmiä kehittää vuorovaikutustaitoja ostaja-myyjä kohtaamisissa. 

Myyntityön tutkimusta tehdään Haaga-Heliassa muun muassa Interaction & Emotion -oppimisympäristössä, jonka modernin teknologian avulla on mahdollista tarkkailla muun muassa myyntityöhön osallistuvien osapuolten tunnekokemuksia ja huomion suuntautumista. 

Opiskelijoille oppimisympäristöt tarjoavat työelämälähtöisiä oppimiskokemuksia, joissa opiskelijat pääsevät tekemään monenlaisia opintoihinsa liittyviä käytännön harjoitteita ja projekti- ja lopputöitä. Esimerkiksi. Sales & eCom Labissä tutkimme, miten tehostaa myyntiä kehittämällä asiakkaan digitaalisia ostopolkuja.

Asiantuntijamme käytettävissäsi

Onko sinulla mielessäsi myynnin kehittäminen? Oletko median edustaja ja kaipaat myynnin asiantuntijaa haastateltavaksi? Meiltä löytyy suuri määrä myynnin osaamisen kovinta kärkeä.

Riku
Hytönen
lehtori
+358 294471281
Riku.Hytonen@haaga-helia.fi
Juhana
Isohanni
lehtori
+358 294471486
Juhana.Isohanni@haaga-helia.fi
Markus
Kauppinen
lehtori
+358 294471663
Markus.Kauppinen@haaga-helia.fi
Hannu
Koikkalainen
Senior Lecturer
+358 294471262
Hannu.Koikkalainen@haaga-helia.fi
Päivi
Käri-Zein
lehtori
lehtori, myyntityö
+358 294471087
Paivi.Kari-Zein@haaga-helia.fi
Anu
Nieminen
lehtori
+358 294471256
Anu.Nieminen@haaga-helia.fi
Pirjo
Purovesi
lehtori
+358 294471084
Pirjo.Purovesi@haaga-helia.fi
Timo
Rima
lehtori
+358 294471215
Timo.Rima@haaga-helia.fi
Tuula
Ryhänen
osaamisaluejohtaja
+358 294471450
Tuula.Ryhanen@haaga-helia.fi
Minna
Saukkonen
lehtori
+358 294471043
Minna.Saukkonen@haaga-helia.fi
Anne-Maija
Selin
lehtori
+358 294471130
Anne-Maija.Selin@haaga-helia.fi
Leena
Törmälä
lehtori
lehtori, myyntityö
+358 294471029
Leena.Tormala@haaga-helia.fi
Ville
Virtanen
opettaja
+358 294471666
Ville.Virtanen@haaga-helia.fi