Kuvituskuva

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeen tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön.

Hanke keskittyy digitaalisen ja vihreän työn osaamisen vahvistamiseen innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, ennakoinnin sekä neuvonnan ja ohjauksen keinoin.

Hankkeen toteutuksessa korostuvat digitaaliset ratkaisut ja hankkeen konkreettisena lopputuloksena on avoin digitaalinen oppimisalusta.

Hankepartnereina toimivat Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut, Helsingin kaupungin elinkeino-osaston Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö sekä NewCo Helsinki.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön

Projektipäällikkö: Jani Siirilä
Asiantuntijat Haaga-Heliassa: Reija Anckar, Eva Holmberg, Riitta Kaijansinkko
Hankkeen kesto: 02/2022-08/2023
Kumppanit: Laurea Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen verkkosivut

Ota yhteyttä
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi