VIHTA – Digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön
VIHTA-hankkeen kuvituskuva, jossa logot ja vihreään siirtymään liittyviä asioita kuten tuulivoimaloita

Lead paragraph

Hankkeessa vahvistimme Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamista vihreässä ja digitaalisessa työssä. Keskityimme tähän innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, ennakoinnin sekä neuvonnan ja ohjauksen keinoin. Toteutuksessamme korostuivat digitaaliset ratkaisut.

Hanke päättyi elokuussa 2023.

Mikä VIHTA?

Järjestimme Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoille, korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstölle ja kaikille kiinnostuneille avoimia koulutus- ja valmennustilaisuuksia, webinaareja ja työpajoja. Olemme järjestäneet ”Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaatti koulutuksen” sekä kaksi webinaaria aiheesta ”Vihreä siirtymä ja digitalisaatio – Miten yritykset vauhdittavat vihreää siirtymää?”. Kevään 2023 aikana toteutimme myös lyhytkoulutuksia Helsingin kaupungin yrittäjyysneuvojille ja työllisyysasiantuntijoille.

Koulutusten, valmennusten ja webinaarien tallenteet ovat vapaasti katsottavissa Youtube -kanavaltamme.

Hanke on julkaissut kirjan Vihreä siirtymä ja digitalisaatio - Työkirja asiantuntijoille ja opettajilleTyökirja on suunnattu erityisesti asiantuntijoille ja opettajille, mutta se sopii kaikille vihreän siirtymän ja digitalisaation teemasta kiinnostuneille.

Hanke toteutettiin yhdessä Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankepartnereina toimivat Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut ja Business Helsinki.

 

Tulokset

”VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön” -hankkeessa vahvistettiin Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden, korkeakoulujen opetushenkilöstön ja opiskelijoiden vihreän siirtymän ja digitalisaation osaamista. Hanke vahvisti osaamista innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, koulutuksen ja ohjauksen keinoin, josta esimerkkinä Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaattikoulutus (5 op). Hankkeessa korostuivat digitaaliset toteutukset ja ratkaisut.

Hanke tuotti lisäksi yhteensä yli 30 julkaisua, joista osa englannin ja ruotsin kielillä.  Hankkeen pääteosta kirjajulkaisua "Vihreä siirtymä ja Digitalisaatio - Työkirja opettajille ja asiantuntijoille" on ladattu 26.10.2023 mennessä 278 kertaa. Painettuja versioita on saatavilla 3AMK kirjastoista sekä Helsingin kaupungin kirjastoista (Helmet), DIAK:sta, Humak:sta, HAMK:sta, Varsinais-Suomen kirjastoista sekä Åbo Akademista. Opinnäytetyön ”Vihreä ohjelmointi: haastattelututkimus vihreän ohjelmoinnin osaamisesta ja koulutusmateriaalin tarpeesta yrityksille” (Tiia Raveala 2023) sivutuotteena syntyi Vihreän ohjelmoinnin opas Helsingin kaupungille.

Hanke tuotti koulutuksista ja tapahtumista yli 20 koulutustallennetta, joita on katsottu yli 500 kertaa. Tallenteet ovat katsottavissa hankkeen Youtube-kanavalta.

Hankkeen välittömiä tuloksia ovat kohderyhmälle toteutetut webinaarit ja koulutukset, joista hanke konseptoi Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaattikoulutuksen (5op). Yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa pilotoitiin myös Castle in the Clouds -uusyritysneuvonnan 3D -alusta. Keväällä 2023 toteutettiin koulutuspäiviä, joihin on osallistunut yhteensä noin 130 työllisyysasiantuntijaa ja yritysneuvojaa. Haastatteluin ja kyselytutkimuksin kartoitettiin innovaatio-osaamista noin kahdenkymmenen kohderyhmään kuuluvan kohdalta. Lisäksi hanke konseptoi Innovaatiprojektien vaikutusmittarin IKAVAn, joka mittaa vihreän ja digitaalisen työn neuvonnan vaikuttavuutta, sekä IICA-työkalun, jolla vahvistetaan osaamista tunnistaa ja arvioida oman asiakasryhmänsä innovaatiotaitoja. Hankkeessa työstettiin myös infograafit koskien vihreää yrittäjyyttä ja digitalisaatiota. Kaikki tulokset, alustat ja mittarit ovat toimitettu varsinaisen kohderyhmän käyttöön ja ovat heidän hyödynnettävissään ja sovellettavissaan. Kokonaisuudessaan hankkeessa tuotetut sisällöt vahvistivat hankkeen kohderyhmien osaamista ja valmiuksia vihreään ja digitaaliseen työhön ja sitä kautta mahdollistivat osaamisen hyödyntämistä työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden neuvontatyössä, kannustaen heidän asiakaskuntaansa vihreän ja digitaalisen työn pariin.

Yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa kehitettiin ”Vihreän työn ja digitalisaation osaamisen tunnistamisen” malli opiskelijoiden palvelumuotoiluprojektina Laureassa keväällä 2023. Hankkeen tuloksia on levitetty valtakunnallisesti myös 3UAS-konferenssissa keväällä 2023 sekä AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä syksyllä 2023. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös korkeakoulujen opetustyössä hankkeen päättymisen jälkeen. Syksyn 2023 aikana Metropolian ammattikorkeakoulussa ollaan ottamassa tarjontaan viiden opintopisteen verkkokurssi ”Kestävä kehitys ja digitaalinen vihreä työ”.

Osaamisen ja ymmärryksen lisääminen tukee osaltaan vihreää siirtymää. Kaikki hankkeen tuottamat materiaalit (esim. Vihreän ja digitaalisen työn kirja, webinaaritallenteet ja julkaisut) ovat avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Ota yhteyttä

Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi
Eva
Holmberg
lehtori
+358 294471242
Eva.Holmberg@haaga-helia.fi
Irma
Kunnari
tutkimusaluejohtaja
+358 294471739
Irma.Kunnari@haaga-helia.fi
Eeva-Kaisa
Haavisto
TKI-koordinaattori
+358 294471493
Eeva-Kaisa.Haavisto@haaga-helia.fi

Julkaisut

Anckar, R. 2022. Vihreä työ torjuu ilmastonmuutosta. Haaga-Helia eSignals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Holmberg, E. & Anckar, R. 2022. Tulevaisuudessa yhä useampi työpaikka on vihreä! Haaga-Helia eSignals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Holmberg, E. & Anckar, R. 2023. Vaateteollisuuden vihreä siirtymä mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä. Haaga-Helia eSignals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Holmberg, E. 2023. Den gröna övergången innebär krav på nya kompetenser. Haaga-Helia eSignals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Hero, L-M. & Vuorio, V. 2023. Apua, katosiko metaversumi bittiavaruuteen? VR-sisällön kierrätyksessä voi olla haasteita. LUME-blogi. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Hytönen, K. & Maunula, S. & Suomala, J. (toim.). 2023. Päätöksenteon ilmiöt etätyön johtamisessa. Laurea-julkaisut 113. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Loikkanen, O. 2022. Kohti vihreää innovaatio-osaamista VIHTA-hankkeen oppien avulla. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Loikkanen, O. 2023. Digivihreää osaamista tunnistamassa. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Loikkanen, O. 2023. Palvelumuotoillen kohti vihreää osaamista. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Loikkanen, O. 2023. Vihreä siirtymä luo uusia ohjaustarpeita yritysneuvontaan. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Loikkanen, O. 2023. Kokemuksia hanketyöstä, Case VIHTA. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Loikkanen, O. 2023. Palvelumuotoilun avulla ratkaisuja eri kokoisille organisaatioille. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Taitossa. Julkaisu 2023 loppuun mennessä.

Maunula, S. 2022. Tarve vihreälle osaamiselle korostuu työssä kuin työssä - sinunkin työsi voi olla vihreä työ. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Maunula, S., Siirilä, J. & Rapanen, K. 2022. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio määrittävät tulevaisuuden osaamistarpeita. Haaga-Helia Signals. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu.

Maunula, S. 2023. Osaamisen kehittäminen oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Taitossa. Julkaisu 2023 loppuun mennessä.

Maunula, S. 2023. Ihmiskeskeisyys työllistymispalvelussa antaa työttömälle toimijuuden passiivisen vastaanottajuuden sijaan. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Maunula, S. & Pöyry, P. 2023. Vastuullisuudesta kilpailuetua ja rahoitusmahdollisuuksia yrityksille. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Maunula, S. & Pöyry, P. 2023. Vastuullista rahoitusta vihreään yrittäjyyteen: kotimaisia ja pohjoismaisia rahoitusvaihtoehtoja. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Maunula, S. & Rapanen, K. 2023. Muuttuvalla urapolulla tarvitaan toivoa ja myötätuntoa. Tikissä-blogi. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Pöyry, P. 2023. Palvelumuotoilusta, ennakointiosaamisesta ja osaamisen kehittämisestä ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Pöyry, P. 2023. Vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistämiseen tarvitaan vahvempaa digiosaamisen ja kiertotalousosaamisen yhdistämistä. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Pöyry, P. & Holmberg, E. 2023. Green entrepreneurship is needed! Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Pöyry, P. & Maunula, S. 2023. Vastuullista rahoitusta vihreään yrittäjyyteen: EU:n tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Rapanen, K. 2022. Vihreä siirtymä vaatii kulttuurinmuutoksen myös työpaikoilla. Tikissä-blogi. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Raveala, T. 2023. Vihreä ohjelmointi: haastattelututkimus vihreän ohjelmoinnin osaamisesta ja koulutusmateriaalin tarpeesta yrityksille. Opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu.

Siirilä, J. 2022. Digitalisaation mahdollisuudet vastuullisessa liiketoiminnassa. Haaga-Helia Signals. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Siirilä, J. (toim.) 2023. Vihreä siirtymä & digitalisaatio - Työkirja asiantuntijoille ja opettajille. Haaga-Helian julkaisut 7/2023. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Unkari-Virtanen, L., Kuusisto-Ek, Brandt, T. & Maunula, S. 2022. Miten johdetaan tulevaisuudenkestävää liiketoimintaa? Tikissä-blogi. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Unkari-Virtanen, L., Kuusisto-Ek, H. & Brandt, T. (toim.) 2023. (painossa). Tulevaisuudenkestävä bisness - ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Konferenssi 27.4.2023. TAITO-sarja 117. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Wikström, T. 2022. Kohti vihreää elpymistä: 3AMKin VIHTA-hanke ryhtyy etsimään digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Wikström, T. 2022. The future of work is green also in Finland: the VIHTA – Digital solutions for green work project facilitating the green transition in the metropolitan area. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Wikström, T. 2023. Vihreämpää työtä korkeakoulu- ja hankeyhteistyön avulla. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Wikström, T. 2023. Tulevaisuuden työ vihertää korkeakoulu- ja hankeyhteistyön avulla. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Wikström, T. 2023. Inner Development Goals (IDGs) a key to a more sustainable future mindset. 3UAS Konferenssijulkaisu ja konferenssiesitys 27.4.2023. Taitossa. Julkaisu 2023 loppuun mennessä.