Kuvassa kaksi hymyilevää nuorta istuu rennosti urheilukentän palkintokorokkeella aurinkoisessa säässä.

SOTELI

SOTELI – YHTEISTÄ ymmärrystä rakentamassa liikunnasta ja hyvinvoinnista -hankkeessa kehitetään sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä tulevien ammattilaisten liikuntaosaamista monialaisena yhteistyönä.

Toisena tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonta- ja elintapaohjausta toteuttavien ammattilaisten asiakkaiden kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja sekä liikkumisen edistämistä osana hyvinvoinnin edistämistä.

Hankkeessa rakennetaan yhteinen lähestymistapa kokonaisvaltaisen liikkumiskokemuksen ohjaamiseen. Tässä lähestymistavassa yhdistyvät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan osaaminen elämyspedagogiikkaan ja kokemukselliseen oppimiseen. Hankkeessa mukana olevien osallistujien kanssa yhdessä lähdetään tutkimaan heidän omia asenteita, mielikuvia sekä suhdetta liikkumiseen sekä kehitetään työkaluja liikkumisen edistämiseen sekä harjoitellaan niiden käyttöä huomioiden eri alojen omat toimintaympäristöt.

Hankkeen tuloksena syntyy yhteinen SOTELI-alan koulutus liikkumisen edistämiseen, jota voidaan tarjota eri oppilaitoksissa ja eri asteilla.

SOTELI – YHTEISTÄ ymmärrystä rakentamassa liikunnasta ja hyvinvoinnista

Kesto: 1/2024–3/2026

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ESR+

Toteuttajat: Haaga-Helia amk / liikunta-alan koulutus (hankkeen hallinnoija), LAB ammattikorkeakoulu, Outward Bound Finland ry, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Projektipäällikkö: Paula Harmokivi-Saloranta

Ota yhteyttä
Paula
Harmokivi-Saloranta
yliopettaja
+358 294471270
paula.harmokivi-saloranta@haaga-helia.fi