rahoittajan logot kuvituskuvan päällä

Muutoskyvykkyyttä muotoilusta MuMu

Muutoskyvykkyyttä muotoilusta -hankkeen tavoitteena on lisätä koronapandemian aikana kärsineiden matkailu-, ravintola- ja tapahtumatoimijoiden johdon ja henkilöstön ammattitaitoa kohdata yllättäviä kriisejä ja muutostilanteita sekä ennakoida tulevaisuuden asiakastarpeita ja alan muutoksia.

 

Osallistu kaikille avoimeen seminaariin!

Lue lisää Kiikarissa kasvu – Ideat itämään palvelumuotoilulla -seminaarista täällä

 

Koronatilanne on nostanut erityisesti marata-alalle vahvan tarpeen ketterälle, tulokselliselle ja asiakaslähtöiselle konseptien ja palveluiden kehittämiselle. Pandemia on pakottanut alan toimijoita ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja löytämään nopeasti uusia tapoja tuottaa palveluita ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus.

Koulutuksen kautta osallistuvat yritykset saavat palvelumuotoiluosaamista ja uusia työkaluja, joilla he voivat

  • parantaa asiakas- ja työntekijäkokemuksia,
  • kehittää uusia palvelutuotteita ja liiketoimintamalleja,
  • vauhdittaa vihreää siirtymää ja
  • ennakoida tulevaisuuden muutoksia sekä kohdata yllättäviä kriisejä ja haasteita ja vastata niihin.

Kohderyhmänä ovat uusimaalaiset mara-alan mikro-ja pk-yritykset, kuten hotellit, kahvilat, ravintolat, ohjelmapalveluyritykset sekä kulttuuri-, liikunta-, kauppa-ja elämyskeskukset sekä tapahtuma-ala.

MuMu -hankkeen myötä syntyy maksuton palvelumuotoilukoulutuspaketti ja työkalupakki, joka tarjoaa muutoskyvykkyyttä ja kilpailukykyä, resilienssiä sekä liiketaloudellista hyötyä – nyt ja tulevaisuudessa.

Muutoskyvykkyyttä muotoilusta MuMu

Projektipäällikkö: Merja Drake

Haaga-Helian asiantuntijat: Marja Immonen, Marika Alhonen, Tuija Koskimäki, Meri Pöyhönen
Kesto: 01.02.2022–31.08.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Ota yhteyttä
Merja
Drake
tutkimuspalvelupäällikkö
+358 294471574
Merja.Drake@haaga-helia.fi