taustakuva rahoittajan logoilla

HomeOpera

HomeOpera-hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaalinen XR-konsepti, joka parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia korkealaatuiseen ja virikkeelliseen elämään kotona kun liikuntakyky ikääntymisen tai yhteiskunnan asettamien liikkumisrajoitusten seurauksena heikkenee.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurialan organisaatioiden, XR-yritysten ja terveysteknologiayritysten innovaatioekosysteemi. Sen pyrkimyksenä on vauhdittaa uudenlaisen digitaalisen palvelutuotannon ja jakelukanavan kehittämistä, luoda uusia ansaintalogiikoita ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä nopeuttaa koronapandemiasta toipumista.

HomeOpera-innovaatioekosysteemin kantavana ajatuksena on:

  • Luoda konsepti, jolla kulttuurielämykset (esim. oopperassa tai teatterissa käynti) tuodaan ikääntyvälle kotiin uusien teknologioiden avulla, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden mahdollistavalla tavalla.
  • Kehittää moniaistisen digitalisoidun kulttuurielämyksen rinnalle digitaalisen sosiaalisuuden mahdollistavia keinoja, tapoja kokea kulttuurielämys yhdessä ja keskustella siitä.
  • Selvittää, millainen teknologioiden ja päätelaitteiden yhdistelmä soveltuu tähän käyttöön ja tälle kohderyhmälle parhaiten.

HomeOpera

Projektipäällikkö: Aarni Tuomi
Kesto: 09/2021-08/2023
Rahoitus: EAKR (REACT-EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Haaga-Helian Palvelukokemusten laboratorio LAB8

Ota yhteyttä
Aarni
Tuomi
lehtori
+358 294471540
Aarni.Tuomi@haaga-helia.fi