luovat seniorit

ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä

ELOSSA-hankkeessa yhdistyy 3AMK:n monialaisen toteuttajatiimin asiantuntemus sekä tutkimus- ja kehitysosaaminen.

Hankkeen tavoitteena on yhteistyökumppani Helsingin Seniorisäätiön hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Keskeisinä toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan toiveet ja tavoitteet sille, mitä luovia toiveita hoivakotien osastoilla jo on ja mitä toivotaan lisää. Toisessa vaiheessa toteutetaan teemoittain luovia työpajoja hoivakodeissa. Lisäksi luovan alan toimijoita sparrataan ja luovia palvelumalleja testataan hoivakotiympäristössä.

Haaga-Helia vastaa hankkeessa luovien alojen toimijoiden sparrauksesta ja luovien alojen ja hoivakotien matchmakingista käytännön kokeiluja varten.

ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä

Projektipäällikkö HHssa: Anna Ruohonen
Kesto: 1.5.2021–31.3.2023
Kumppanit: Haaga-Helia, Laurea AMK (koordinaattori), Metropolia AMK
Rahoitus: Uudenmaanliitto, UKKE

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
+358 294471253
Anna.Lahtinen@haaga-helia.fi