rahoittajan logot kuvituskuvan päällä

DigiTikkaat

DigiTikkaat-hankkeen päätavoitteena on edistää digitaalisten työelämätaitojen kehittymistä kolmessa erityyppisiä tarpeita omaavassa kohderyhmässä.

Digiosaaminen polarisoituu muun osaamisen ja oppimisen tavoin. Osalla se voi tarkoittaa suoria digiosaamisen puutteita ja osalla rajatumpia mahdollisuuksia hyödyntää saatavilla olevia ratkaisuja. Haastavin tilanne on niillä, joiden työmarkkina-asema on suoraan tai välillisesti vaarantumassa siksi, että digivalmiudet eivät ole ajantasaiset.

Haaga-Helian kohderyhmä hankkeessa on itsensä työllistäjät, freelancerit ja kevytyrittäjät, jotka työskentelevät tyypillisesti irrallaan työyhteisöistä. Työn luonteesta johtuen heillä on ajankäytöllisiä sekä taloudellisia haasteita hankkia, käyttää ja soveltaa erilaisia digiratkaisuja työssään. Hankkeessa tuotamme tälle kohderyhmälle webinaareja ja työpajoja, joissa kehitetään digitaitoja konkreettisesti.

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kolme toimintamallia:

  • digitaitotesti osaamistarpeiden ja osaamisen tunnistamiseen
  • digitaalisesti toteutettu ohjauksellisen tuen malli
  • oppimisratkaisut ja koulutussisällöt digitaalisen osaamisen kehittämiseen

Yhdistettynä digitaitotestin tuottamaan tulokseen, tulevaisuudessa oppijat voivat valita hankkeessa tuotetuista oppimisratkaisuista ja koulutussisällöistä itselleen sopivimmat. Oppijoiden motivaatiota vahvistetaan ja tuentarve huomioidaan koulutusten ajan.

>> Hankejulkaisut E-Signalsissa

>> Koulutustallenteet

DigiTikkaat

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Tuuli Itkonen
Asiantuntijat Haaga-Heliassa: Kristiina Laine, Atte Varsta
Kesto: 1.1.2022 – 31.8.2023
Kumppanit: Metropolia, Laurea, Posintra
Rahoittaja: REACT EU / ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Ota yhteyttä
Tuuli
Itkonen
kehityskoordinaattori
+358 294471288
tuuli.itkonen@haaga-helia.fi