rahoittajalogot kuvituskuvan päällä

Digi+Hiiletön - Digitalisoimalla kohti hiilineutraalimpaa MaRaTa -alaa

Hankkeen keskeinen tavoite on käynnistää kehittämistoimenpiteitä ja parantaa mukaan lähteneiden yritysten digitalisointi- ja vihreän siirtymän valmiuksia uusien toimintamallien ja visioiden avulla.

Työelämän murros, digitalisaation nopea eteneminen, vihreä siirtymä ja COVID-19 -pandemian aiheuttama kriisi edellyttävät majoitus-, ravintola- ja tapahtumajärjestämis (MaRaTa)-alan pk-yrityksiltä nopeaa muutoskykyä ja jatkuvaa kehittymistä.

Hankkeella vastataan MaRaTa-alan pk-yritysten digitalisaation kehittämistarpeeseen koulutuspaketilla, jonka avulla yritykset yritysten edustajat voivat päivittää osaamistaan ja käynnistää oman yrityksensä kehittämishankkeita digitalisaation hyödyntämiseksi ja toiminnan muuttamisessa vihreän siirtymän suuntaan.

Hankkeen keskeiset tulostavoitteet ovat:

  1. Hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoiminnan digitalisoimista ja siirtymää kohti hiilineutraalimpaa toimintaa.
  2. Digitalisointimenetelmän koulutuspaketti sisältäen digitalisointiohjeistuksen ja siihen liittyvät prosessit pk-yrityksille.
  3. Digitoimalla kohti hiilineutraalisuutta -itseopiskelukurssi, joka sisältää koosteen ja itseopiskelumateriaalin kehitetyn koulutuspaketin keskeisiin teemoihin. Kurssin avulla pk-yritykset saavat osaamista ja ideoita mihin digitalisaation avulla voidaan päästä ja työkaluja siihen, miten tavoitteet saavutetaan käytännössä.

 

Digihiiletön - Digitalisoimalla kohti hiilineutraalimpaa MaRaTa -alaa

Projektipäällikkö: Altti Lagstedt
Kesto: 03/2022 - 11/2023
Kumppanit: Turun AMK
Rahoitus: ESR. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Altti
Lagstedt
yliopettaja
+358 294471259
Altti.Lagstedt@haaga-helia.fi