Uusi käsikirja ohjaa MaRaTa-alaa kohti vihreää siirtymää

Haaga-Helian ja Turun AMK:n Digi+Hiiletön-hankkeessa yli 80 matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yritystä sai tukea liiketoimintansa kehittämiseen kohti vihreää siirtymää digitalisaation keinoin. Hankkeen opeista on nyt julkaistu käsikirja, jonka avulla pk-yritykset voivat kehittää toimintaansa itsenäisesti.

Kuvituskuva vihreästä siirtymästä
Uutinen

Body

Digi+Hiiletön-hankkeen tavoitteena oli tukea Uudenmaan MaRaTa-alan pk-yrityksiä vastuullisen ja tehokkaan liiketoiminnan kehittämisessä. Erityisesti tuettiin yritysten johdon ja henkilöstön nopeaa muutoskykyä parantamalla yritysten digitalisointivalmiuksia ja vastuullisia toimintatapoja vihreän siirtymän edistämiseksi.

Hankkeeseen osallistui yli 80 yritystä, joista lähes 20 yritystä oli mukana tiiviimmässä yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Näkökulma yritysten omissa, tarvelähtöisissä kehitysprojekteissa oli erityisesti digivihreän liiketoiminnan kehittämisessä ja toimintojen tehostamisessa.

Hankkeen opeista käsikirja: Digihiiletön mahdollisuus – kehittämissuosituksia matkailu- ja ravintola-alan yrityksille

Digi+Hiiletön-hankkeen yhtenä päätuotoksena syntyi käsikirja pk-yritysten tueksi matkalla kohti vihreää siirtymää. Sitä työstettiin hankkeen aikana syntyneistä tuotoksista, opeista ja kokemuksista matkailu- ja ravintola-alan yritysten digivihreän kehittämistyön tueksi.

Käsikirja on kompakti kokonaisuus, jossa tarjotaan monipuolinen näkemys matkailu- ja ravintola-alan yritysten kehittämistoimenpiteisiin. Käytännönläheinen käsikirja sisältää myös case-esimerkkejä sekä tehtäviä pohdittavaksi.

Tutustu käsikirjaan tästä.

Yritysten kokemuksia hankkeen matkassa

Miten ottaa askelmerkkejä liiketoiminnan vastuullisessa kehittämisessä ja miten hyödyntää digitalisointia matkalla kohti vihreää siirtymää? Videolla kuulet viiden hankkeeseen osallistuneen yrityksen edustajan omia kokemuksia ja vinkkejä, miten lähteä liikkeelle ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon – hyötynäkökulmia ja elämänviisauksia unohtamatta.

Katso yritysvideo tästä.

Haaga-Helian ja Turku AMK:n Digi+Hiiletön-hankeessa tarjottiin tukea MaRaTa-alan pk-yritysten omien kehittämisprojektien käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä laajempaa näkemystä erilaisista vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamista ratkaisumalleista. ESR-rahoitteinen hanke (01/2022–11/2023) rahoitettiin osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ota yhteyttä
Nora
Lappalainen
projektiasiantuntija
+358 294471686
Nora.Lappalainen@haaga-helia.fi