Hakeminen opiskelijavaihtoon 

Kuvituskuva-yhdessä

Lead paragraph

Tällä sivulla löydät hakukriteerit ja ohjeet miten hakea Haaga-Helian tutkinto-opiskeljiana kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Hakukierrokset opiskelijavaihtoon lukuvuodelle 2023-24: 

Ensimmäinen hakukierros: 23.1. – 6.2.2023  

Haku syyslukukaudeksi 2023 tai kevätlukukaudeksi 2024, haussa mukana kaikki kohteet 

Täydennyshaku: 6.3. – 13.3.2023  

Haku syyslukukaudeksi 2023 tai kevätlukukaudeksi 2024, haussa mukana ensimmäisellä kierroksella täyttämättä jääneet kohteet 

Jälkihaku: 28.8. – 4.9.2023

Haku vain kevätlukukaudeksi 2024, haussa mukana aiemmilla kierroksilla täyttämättä jääneet kohteet 

HAE TÄSTÄ! (vaatii kirjautumisen)

Voit hakea ja sinut voidaan valita opiskelijavaihtoon, jos; 

  • Olet hakuhetkellä Haaga-Helian tutkinto-opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 
  • Opintosuoritustesi laajudella painotettu keskiarvo on vähintään 3,0 
    • HUOM! Joissakin kohteissa edellytetään korkeampaa keskiarvoa ja joihinkin riittää myös 2,5. Lisätiedot löytyvät tietokannasta
  • Et ole jättänyt aikaisemmin tarjotuttua vaihtopaikaa vastaanottamatta tai perunut vaihtoasi paikan vastaanoton jälkeen
  • Opintosi ovat edenneet HOPSin mukaisesti ja olet vaihtojakson alkaessa suorittanut vähintään 60 opintopistettä 
  • Vaihtojaksosi ajoitus ja opetustarjonta noudattavat koulutusohjelmasi suositusta
  • Opiskelijavaihto ei viivästytä valmistumistasi tavoiteajassa 
  • Olet huomioinut vaihtokohteen mahdolliset tietokannassa mainitut erityisvaatimukset 

Haaga-Helia voi perua jo tehdyn opiskelijavaihtovalintapäätöksen Haaga-Helia Degree Regulations: 27 § Personal conduct at Haaga-Helia mukaisesti. 

Täytä hakemus

Yhdellä hakukierroksella voit hakea korkeintaan kuuteen vaihtokohteeseen. Täytä hakulomake MoveON-hakuportaalissa (vaatii kirjautumisen). Ennen hakemuksen täyttämistä lue ohjeet huolellisesti ja tarkasta kaikki hakemuksen tiedot ennen kuin lähetät hakemuksesi.

Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä osoitteeseen outgoing@haaga-helia.fi. Nopeammin neuvonta sujuu, jos liität viestiisi kuvakaappauksen ja napakan sanallisen kuvauksen ongelmasta.

HAE TÄSTÄ! (vaatii kirjautumisen)

Vaihtohaun tulokset

Valintapäätökset julkaistaan kahden viikon sisällä kunkin hakuajan päättymisestä ja niistä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille. Opintojen aikana vaihtoon hakevalle opiskelijalle tarjotaan ainoastaan yhtä vaihtopaikkaa. Jos tulet valituksi, sinulla on viikko aikaa ottaa sinulle tarjottu vaihtopaikka vastaan hakemusportaalissa. Jos päätät olla ottamatta paikkaa vastaan tai peruutat vastaanotetun paikan valinnan jälkeen et voi hakea uudelleen vaihtoon enää seuraavilla hakukierroksilla.

 

Valintakriteerit 

Hakijat asetetaan järjestykseen laajuudella painotetun keskiarvon perusteella ja valinnat kohteisiin tehdään tämän järjestyksen perusteella. Keskiarvoon vaikuttavat kaikki Peppiin hakuajan päättymiseen mennessä kirjatut opintosuoritukset. Mikäli samaan kohteeseen hakee kaksi opiskelijaa täsmälleen samalla keskiarvolla, valitaan kohteeseen opiskelija, joka on asettanut ko. kohteen korkeammalle sijalle hakukohteidensa joukossa. 

Milloin Suoritetut lukukaudet Kriteeri Opintosuoritusten määrä
Hakuvaiheessa Yksi Ensimmäisen lukukauden kurssit
suoritettuna HOPSin mukaisesti
Vähintään 25 op
  Enemmän kuin yksi Opinnot edenneet HOPSin
mukaisesti
30 op x lukukausien määrä
(josta puuttuu korkeintaan 5 opintopistettä)  
Vaihdon alkaessa Opinnot edenneet HOPSin mukaisesti  

Vähintään 60 op suoritettuna.
Max. 5 op puuttuu. 

 

Valmistuminen tavoiteajassa 

Opiskelijavaihtosi ei saa viivästyttää valmistumistasi tavoiteajassa. Jos haet vaihtoon vasta kovin lähellä valmistumisvaihetta, ei hakemustasi voida enää huomioida, koska et voi enää saada vaihdosta riittävästi soveltuvia opintoja tutkintoosi. Vaihdossa suoritettavat opintopisteet (tavoite 30) eivät saa aiheuttaa tutkintosi kokonaislaajuden (210 op) ylittymistä. 

Kielitaitovaatimukset 

Useimmissa vaihtokohteissa opetuskieli on englanti, mutta joissakin kohteissa vaaditaan paikallisen kielen osaamista. Lue kohdekohtaiset vaatimukset tarkasti MoveON -portaalista ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakemuksella sinua pyydetään itsearvioimaan kielitaitosi CEFR-asteikolla, eli erillistä kielitaitotodistusta ei hakuvaiheessa vaadita. Sinulla on kuitenkin oltava vaadittava kielitaito jo hakuvaiheessa ja sinun on oltava valmis todistamaan se esimerkiksi kielitestillä valintatulosten julkaisemisen jälkeen tai siinä vaiheessa kun teet hakemusta vaihtokohteeseesi. Mikäli et pysty osoittamaan itsearvioinnin mukaista kielitaitotasoa, voidaan opiskelijavaihtosi perua. Siksi on tärkeää tehdä itsearviointi huolellisesti jo hakuvaiheessa ja valita omalle kielitaidolle sopivat kohteet. Mikäli hakemuksella ilmoittamasi kielitaito ei vastaa kohteen vaatimusta, ei hakemustasi ko. kohteeseen voida käsitellä.  

Huomaa myös, että joissakin kohteissa vaaditaan englannin kielen lisäksi vähintään alkeistason osaamista jossakin muussa kielessä. Jos esimerkiksi haet Italialaiseen korkeakouluun, johon valittavilta vaaditaan paitsi englannin, myös Italian alkeiden osaamista, on sinun tehtävä ja ilmoitettava itsearvio molempien kielten taitotasosta. Itsearvioinnin avuksi ja tueksi löytyy runsaasti materiaalia internetistä.

Infotilaisuuksien tallenteet