Avoimen väylän haku

Kuvituskuva opiskelijat yhdessä

Lead paragraph

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi myös suorittamalla opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus lyhyesti

Avoimen väylän haun hakukelpoisuusvaatimukset on esitelty alla lyhyesti. Tarkat valintaperusteet ovat saatavilla ennen hakuajan alkamista Opintopolussa.

AMK-tutkinnot

Voit hakea avoimen väylän kautta AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos:

 • sinulla on hakuajan päättymiseen mennessä kirjattuna opintorekisteriin vähintään 55 opintopistettä tutkintoon soveltuvia suomalaisen avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia tai suomalaisen kesken jääneen amk-tutkinnon opintosuorituksia, ja
 • suorittamiesi opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,00, ja
 • suorittamistasi opinnoista vähintään 30 opintopistettä on arvioitu numerolla, ja
 • olet suorittanut opinnot viimeisten kymmenen vuoden aikana siten, että kymmenen vuotta lasketaan taaksepäin siitä päivämäärästä, jolloin opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana Haaga-Heliassa alkaisi, jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi, ja
 • sinulla ei ole opiskeluoikeutta tutkinto-opiskelijana missään suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuuteen vaadittaviksi opinnoiksi huomioidaan vain kokonaan suoritettuja opintojaksoja, jotka näkyvät hyväksytysti suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella.

Jos olet suorittanut Haaga-Heliassa vähintään 180 opintopistettä tutkintoon soveltuvia, hakukelpoisuuteen vaadittavia opintoja, voit tulla valituksi harkinnanvaraisesti ilman ehdotonta vähimmäiskeskiarvorajaa.

Mahdolliset poikkeukset määritellään hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa, www.opintopolku.fi.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Voit hakea avoimen väylän kautta ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos:

 • sinulla on 30.6. (kevään haku) / 9.1. (syksyn haku) mennessä kirjattuna opintorekisteriin vähintään 30 opintopistettä hakukelpoisuuteen vaadittavia soveltuvia, ylemmän amk:n tasoisia suomalaisen avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia tai suomalaisen kesken jääneen ylemmän amk-tutkinnon opintosuorituksia, ja
 • suorittamiesi opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,00, ja
 • hakiessasi suomenkieliseen ylempään amk-tutkintoon (pois lukien liikunta-ala), suorittamiisi opintoihin sisältyy vähintään yksi englanniksi suoritettu opintojakso (5 op) tai sinulla on aiempi, englanniksi suoritettu toisen asteen tai korkeakoulututkinto, ja
 • olet suorittanut opinnot viimeisten kymmenen vuoden aikana siten, että kymmenen vuotta lasketaan taaksepäin siitä päivämäärästä, jolloin opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana Haaga-Heliassa alkaisi, jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi, ja
 • täytät tutkinnon hakukelpoisuusvaatimukset korkeakoulututkinnon ja sen jälkeen hankitun työkokemuksen osalta, ja
 • sinulla ei ole opiskeluoikeutta tutkinto-opiskelijana missään suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuuteen vaadittaviksi opinnoiksi huomioidaan vain kokonaan suoritettuja opintojaksoja, jotka näkyvät hyväksytysti suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella.

Tarkemmat korkeakoulututkintoa ja työkokemusta koskevat hakukelpoisuusvaatimukset määritellään hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa, www.opintopolku.fi. Joissain tapauksissa myös hakukohteen alaa vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto saattaa olla riittävä korkeakoulututkinnon sijaan.

Valintaprosessi lyhyesti

Hakuprosessissa voidaan käyttää haastattelua tai ennakkotehtävää tai kirjallista tehtävää. Hakuprosessissa voidaan pisteyttää hakijan suorittamien soveltuvien opintojen opintopistemäärä (ei käytössä ylempien AMK-tutkintojen osalta) ja painotettu keskiarvo sekä haastattelu tai ennakkotehtävä tai kirjallinen tehtävä.

AMK-tutkinnoissa sovellettava tutkintoon soveltuvien opintojen opintopistemäärän pisteytys, jossa voidaan huomioida hakuajan päättymiseen mennessä opintorekisteriin kirjatut opinnot:

60-65 op: 1 piste
66-70 op: 2 pistettä
71-75 op: 3 pistettä
76-85 op: 4 pistettä
86 op tai enemmän: 5 pistettä

Tarkemmat valintaperusteet ovat saatavilla Opintopolusta. Tutustuthan valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Muuta huomioitavaa hakuprosessissa

Seuraaviin ylempiin amk-koulutuksiin ei voi hakea avoimen väylän kautta:

 • Tradenomi (ylempi AMK), strategiatyö organisaatioissa
 • Master of Business Administration, Strategizing in Organizations

Avoimen väylän kautta ei myöskään voi hakea Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksiin.

Haaga-Helian vanhan koulutusrakenteen mukaisiin koulutusohjelmiin ei ole enää hakua avoimen väylän kautta. Löydät avoimen väylän haussa mukana olevat koulutukset ennen hakuajan alkamista Opintopolusta, www.opintopolku.fi.

Englanninkielisissä koulutuksissa on käytössä lukuvuosimaksut. Lukuvuosimaksut eivät koske mm. EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisia.

Valinta tutkinto-opiskelijaksi ei ole automaattinen, vaikka täyttäisitkin hakukelpoisuusvaatimukset.

Mikäli olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot Haaga-Heliassa, mutta et ole valmistunut, tutustu avoimen väylän joustavaan erillishakuun.

Lisätiedot koskien liiketalouden AMK-hakukohteita

Lisätiedot koskien toisen asteen väyläopintoja

Opintojen suunnittelu ja suorittaminen ennen hakemista

Hakeminen

Haku avoimen väylän kautta tammikuussa 2025 alkavaan tutkintokoulutukseen on 24.9.–8.10.2024 klo 15.00. Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa viimeistään elokuussa 2024, www.opintopolku.fi.

Haku avoimen väylän kautta elokuussa 2024 alkavaan tutkintokoulutukseen on päättynyt. Valintaperusteet ovat saatavilla Opintopolussa, www.opintopolku.fi.

Kysymyksiä avoimen väylän hausta?