Avoimen väylän haku

Kuvituskuva opiskelijat yhdessä

Lead paragraph

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi myös suorittamalla opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Hakukelpoisuus lyhyesti

Jos haet amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen, tulee sinulla olla hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 55 opintopistettä tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia kirjattuna opintorekisteriin. Kokonaisten opintojaksojen tulee näkyä hyväksytysti suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella. Hakukelpoisuuden antavista opinnoista vähintään 30/55 opintopistettä tulee olla arvioitu numeerisesti.

Jos haet ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen (master-koulutukseen), tulee sinulla olla vähintään 30 op hakukelpoisuuteen vaadittavia soveltuvia, ylemmän amk:n tasoisia avoimen amk:n opintoja kirjattuna opintorekisteriin valintaperusteissa mainittuun määräaikaan mennessä. Kokonaisten opintojaksojen tulee näkyä hyväksytysti suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella. Huomaathan, että jos haet suomenkieliseen yamk-koulutukseen, sinulla tulee olla hakukelpoisuuden tuottavissa opinnoissa vähintään yksi opintojakso (5 op) suoritettuna englannin kielellä tai aiempi englanniksi suoritettu toisen asteen tutkinto tai korkeakoulututkinto (kielivaatimus ei koske liikunta-alaa). Lisäksi ylempään amk-tutkintoon hakevan tulee täyttää koulutusohjelman hakukelpoisuusvaatimukset korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen osalta.

Vaaditut opinnot on voinut suorittaa myös kesken jääneissä, tutkintoon johtavissa opinnoissa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.

Huomaathan, että opintopistemäärällä painotettu keskiarvovaatimus kaikissa koulutuksissa on 3,00. Mikäli hakija on suorittanut Haaga-Heliassa vähintään 180 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia, hakukelpoisuuteen vaadittavia opintoja, hän voi tulla valituksi koulutusohjelman harkinnan perusteella ilman ehdotonta vähimmäiskeskiarvorajaa.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettu viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kymmenen vuotta lasketaan taaksepäin siitä päivämäärästä, jolloin hakijan opiskeluoikeus Haaga-Heliassa alkaisi, jos hänet hyväksytään avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi.

Hakiessasi avoimen väylän kautta sinulla ei saa olla voimassa olevaa opiskeluoikeutta tutkintoon johtavassa koulutuksessa missään suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.

Valintaprosessi lyhyesti

Hakuprosessissa voidaan käyttää haastattelua tai ennakkotehtävää tai kirjallista tehtävää. Hakuprosessissa voidaan pisteyttää hakijan suorittamien soveltuvien opintojen opintopistemäärä (ei käytössä ylempien tutkintojen osalta) ja painotettu keskiarvo sekä haastattelu tai ennakkotehtävä tai kirjallinen tehtävä.

Amk-tutkinnoissa sovellettava tutkintoon soveltuvien opintojen opintopistemäärän pisteytys, jossa voidaan huomioida hakuajan päättymiseen mennessä opintorekisteriin kirjatut opinnot:

60-65 op: 1 piste
66-70 op: 2 pistettä
71-75 op: 3 pistettä
76-85 op: 4 pistettä
86 op tai enemmän: 5 pistettä

Tarkemmat valintaperusteet ovat saatavilla Opintopolusta, www.opintopolku.fi. Tutustuthan valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

 

Seuraaviin ylempiin amk-koulutuksiin ei voi hakea avoimen väylän kautta:

Tradenomi (ylempi AMK), strategiatyö organisaatioissa
Master of Business Administration, Strategizing in Organizations

Haaga-Helian vanhan koulutusrakenteen mukaisiin koulutusohjelmiin ei ole enää hakua avoimen väylän kautta. Löydät avoimen väylän haussa mukana olevat koulutukset Opintopolusta, www.opintopolku.fi.

Huomaathan, että englanninkielisissä koulutuksissa on käytössä lukuvuosimaksut. Lukuvuosimaksut eivät koske mm. EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisia.

Mikäli olet suorittanut kaikki amk- tai Bachelor-tutkintoon vaadittavat opinnot Haaga-Heliassa, mutta et ole valmistunut, tutustu avoimen väylän joustavaan erillishakuun.

Lisätiedot koskien liiketalouden AMK-hakukohteita

Opintojen suunnittelu ja suorittaminen ennen hakemista

Hakeminen

Haku avoimen väylän kautta elokuussa 2023 alkavaan tutkintokoulutukseen on 28.3.-11.4.2023 klo 15.00. Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa, www.opintopolku.fi.

Kysymyksiä avoimen väylän hausta?
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi