Ammatillinen opettaja

Ammatillinen opettaja

Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voi suorittaa ammatillisen opettajan koulutuksen. Valmistuttuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus oman alasi ammatillisen opettajan tehtäviin ja olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO.

Pätevöidy opettajaksi

Ammatillisen opettajan koulutusohjelmasta saat laaja-alaista pedagogista osaamista ja voit työskennellä monissa erilaisissa opettamisen ja ohjauksen tehtävissä. Saat tietoa uusista opetus- ja ohjausmenetelmistä ja valmiuksia toimia monenlaisissa oppimisympäristöissä.

Opintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja ja opetusharjoittelua. Ammatillisen opettajan opinnot kytkeytyvät siis niin opettajan työhön sekä myös muualla yhteiskunnassa ja ammateissa tarvittavaan osaamiseen. Opinnoissa on huomioitu työelämän ja ammatillisen koulutuksen nykyiset ja tulevat tarpeet.

Opiskele ja valmistu joustavasti

Ammatillisen opettajan opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Voit opiskella työn ohessa  ja valmistua joustavasti 12–18 kuukaudessa. Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, vertaisryhmissä työskentely, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät.

Opetus- ja ohjausharjoittelussa pääset kehittämään osaamistasi käytännössä. Harjoittelun voi suorittaa yhtäjaksoisesti tai useana erillisenä opetustuntina.  Opetusharjoittelun voit tehdä esimerkiksi oppilaitoksessa, työpaikoilla, verkossa, kolmannen sektorin toiminnoissa, simultaatioympäristöissä tai projekteissa oppilaitoksen ja työelämän välillä.

Ammatilliseksi opettajaksi voi kouluttautua Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa myös englanninkielisessä koulutusohjelmassa.

Hakeminen

Kevään 2021 haku

  • Hakuaika 5.–21.1.2021 klo 15.00 mennessä
  • Koulutus alkaa toukokuussa 2021
  • Vuoden 2021 valintaperusteet sekä ohjeet hakemukseen tarvittavista liitteistä ovat saatavilla Opintopolusta.
Ammatillinen opettaja (AmO)

Laajuus: 60 opintopistettä

Kampus: Pasila, Porvoo, mahdollisuus opiskella myös Turussa

Opiskelu: Monimuoto. Mahdollisuus valita opiskeluryhmä seuraavista: Helsinki, Turku, Porvoo, viikonloppu, verkkopainotteinen, englanninkielinen. Opiskelumuodot ja aikataulut

Pätevöityminen: Opettaja ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa

Hakukelpoisuus: Useimmissa tapauksissa kolme vuotta oman alasi työkokemusta (ei opetustehtävissä) ja korkeakoulututkinto.

Valmistuneiden nimikkeitä: Opettaja, kouluttaja

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut Opettajankoulutus
050 501 3079
opehaku@haaga-helia.fi
Mika
Saranpää
osaamisaluejohtaja
+358 294471366
Mika.Saranpaa@haaga-helia.fi

Muut koulutusohjelmat

Ammatillinen erityisopettaja
Ammatillisen erityisopettajan koulutus | 60 op
Ammatillinen opinto-ohjaaja
Ammatillisen opinto-ohjaajan koulutus | 60 op
Vocational Teacher
Vocational teacher education in Finnish and in English 60 ECT