Suomalaisia pk-yritystarinoita tekoälystä – AI-TIE tavoitti kansainvälisen yleisön

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima AI-TIE -hanke ja Ulysseus Eurooppa-yliopiston AI Innovation Hub järjestivät yhdessä webinaarin, jossa pureuduttiin pk-yritysten haasteisiin ja mahdollisuuksiin tekoälyn hyödyntämisessä. Yritysten edustajat jakoivat kokemuksiaan ja oivalluksiaan tekoälyn käyttöönotosta ruohonjuuritasolla.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

Kuvassa vasemmalta oikealle: Erkki Seppäläinen, Jan Järveläinen, Tuomo Kousa, Ulla Broms, William O'Gorman.

"AI in Finnish SMEs: Relatable Stories and Practical Tools from Finland" -webinaari tarjosi asiantuntijoille ja yrityksille mahdollisuuden jakaa uusimpia oivalluksiaan ja kokemuksiaan laajemmalle yleisölle. Webinaari järjestettiin 13.6.2023 osana AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille- ja AI-TIE Etelä-Suomi -hankkeita.

Webinaarissa esiteltiin monenlaisia näkökulmia Suomen visionäärisestä lähestymistavasta tekoälyyn ja sen mahdollisuuksista pienten ja keskisuurten yritysten voimaannuttamisessa.

Tapahtumassa keskusteltiin tekoälyn yleistymisestä ja sen vaikutuksista yrityksiin. Puhujat korostivat erityisesti tekoälyn käytön monipuolisia mahdollisuuksia pk-yrityksissä, kuten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja tuotannossa, laadunvalvonnassa, palvelu- ja etädiagnostiikkassa, myynnissä ja markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, taloudessa, sekä IT- ja HR-toiminnoissa.

Tekoälyn koko potentiaali käyttöön

Sofigaten teknologiajohtaja ja AI-TIE-ohjausryhmän jäsen Lassi Kurkijärvi kertoi avauspuheenvuorossaan Suomen tekoälyvisiosta ja siitä, miten pk-yritykset voivat hyötyä tekoälyn mahdollisuuksista. Kurkijärvi korosti tekoälyn merkitystä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä tekoälyn hyödyntämättömiä mahdollisuuksia kestävyystavoitteiden edistämisessä. Hän nosti tekoälyn yhteiskunnallisen vaikutuksen, liiketoimintavaikutuksen ja teknologisen vaikutuksen yhteyteen ja totesi, että tekoälyn mahdollisuudet piilevät ihmisten ja koneiden välisessä yhteistyössä.

Kuvituskuva

 

Vanhempi tutkija ja AI-TIE-hankkeiden projektipäällikkö Anna Lahtinen kertoi yli 100 suomalaisen pk-yrityksen tekoälykokemuksista. Hän korosti kasvavaa tarvetta kehittää tekoäly-ymmärrystä yrityksissä ja integroida tekoälyä sen ratkaisujen yleistyessä eri toimialoilla.

Kuvituskuva

 

Samalla kun Lahtinen tunnusti merkittävät hyödyt, joita suuret monikansalliset yritykset ovat saaneet tekoälyn käyttöönotosta, hän valotti tekoälyn käyttöönottoon liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia pk-yrityksissä. Jopa 70 prosenttia Suomen pk-yrityksistä ei vielä käytä tekoälyä liiketoiminnassaan. Lahtinen korosti, että on tärkeää tarjota pk-yrityksille tarvittavat työkalut ja kiihdytysohjelmat, jotta voidaan kuroa umpeen kuilu pk-yritysten ja suurempien yritysten välillä ja tukea pk-yritysten kilpailukykyä.  Käytännön esimerkit pk-yrityksistä ovat tärkeitä inspiraation lähteitä ja auttavat yrityksiä vertailemaan toimivia ratkaisuja.

Esimerkiksi verkkoportaali www.aistories.fi esittelee suomalaisten pk-yritysten artikkeleita ja podcasteja niiden tekoälymatkoihin liittyen.

Innostavia tekoälytarinoita

Webinaari päättyi paneelikeskusteluun, jossa oli edustajia neljästä eri pk-yrityksestä: Erkki Seppäläinen Link Design and DevelopmentistaJan Järveläinen Premix Groupista, Tuomo Kousa Powdea Technologiesista, ja Ulla Broms Foibekartanosta, ja moderaattorina toimi Ulysseus AI Innovation Hub Officer William O'Gorman Haaga-Heliasta.

Nämä pk-yritysten edustajat, jotka kaikki osallistuivat AI-TIE:n järjestämiin tekoälykiihdyttämöihin, jakoivat omakohtaisia kokemuksiaan, näkemyksiään ja käytännön tietämystään tekoälyn ruohonjuuritason käyttöönotosta omissa yrityksissään. Tekoälyn menestyksekkään käyttöönoton edellytyksinä korostuivat innovaatio- ja kehittämiskulttuurin luominen ja ylläpitäminen yrityksessä, ennakoiva asenne tekoälyä koskevan ymmärryksen hankkimiseen sekä ponnistelut tekoälyn käyttötapojen tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi.

Haaga-Helian koordinoima AI-TIE -hanke on kahden viime vuoden aikana tukenut yli 100 pk-yritystä niiden pyrkimyksissä oppia tekoälystä ja kehittää tekoälypohjaisia ratkaisuja.

Jos olet kiinnostunut syventämään tietämystäsi AI-TIE:stä ja osallistumaan maksuttomalle virtuaalikurssillemme, kutsumme sinut vierailemaan verkkosivustollamme osoitteessa www.aistories.fi. Sivustolta löydät myös tarinoita suomalaisista tekoälyteknologiaa hyödyntävistä PK-yrityksistä. Voit ladata myös maksutta äskettäin julkaisemamme Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -oppaan, jossa kerromme tekoälyn muutosvoimasta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

AI-TIE projektit

AI-TIE Etelä-Suomi ja AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille -hankkeet tukevat pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa hyödyntämällä tekoälyratkaisuja sisäisten liiketoimintaprosessien ja innovaatiotyön parantamiseksi tuote- ja palvelukehitysvaiheessa sekä tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja toimituksessa asiakkaille. Hanketta tukevat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. Lisäksi AI-TIE Etelä-Suomea tukee Kymenlaakson liitto. AI-TIE-hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin toimenpiteitä covid-19-pandemiaa vastaan.

Ulysseus Eurooppa-yliopiston Innovation Hub of Artificial Intelligence ratkaisee yhteiskunnallisia haasteita, kuten väestön ikääntymistä, ympäristökysymyksiä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Monialainen tekoälyn koulutus-, tutkimus- ja kehityskeskittymä sijaitsee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingissä.