Ruut Kaukinen: Vertaisryhmästä myötätuntoa hyvinvointisi tueksi

”Myötätuntomentorointiryhmät ovat olleet tärkeitä paikkoja tavata samanhenkisiä opiskelijoita eri puolilta omaa korkeakoulua.”

Kuvituskuva
News article

Body

Lyyhistyvätkö hartiasi opiskelupaineesta, mieli sukeltaa uutisvirran syövereissä ja kipuilet elämänhallintakysymysten kanssa? Kaipaatko kokemusta ryhmään kuulumisesta ja mahdollisuuden vahvistaa myötätunto- ja itsemyötätuntotaitojasi? Lähde mukaan matkalle myötätuntoisempaan opiskeluarkeen!

Mitä myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot ovat ja mihin niitä tarvitaan?

Myötätuntotaitosi voidaan jakaa kolmeen myötätuntoisen toiminnan osa-alueeseen: 1) Valmius osoittaa myötätuntoa, 2) vastaanottaa ja kokea myötätuntoa sekä 3) tukea toisia tunnistamaan myötätuntoa. Myötätuntomentoroinnissa valmiuksia toimia myötätuntoisesti vahvistetaan monipuolisilla harjoitteilla ja vertaisryhmässä keskustellen.  

Kun kohtaamiset ovat pandemia-aikana olleet minimissään, läsnä oleminen ja toisten huomaaminen vaativat uudenlaista herkistymistä kohtaamisille. Vuorovaikutuksen tarve tunnistetaan, mutta onko meillä aikaa pysähtyä toistemme luo? Kohtaamisen paikat ovat vähentyneet ja moni opiskelija kokee yksinäisyyttä ja osattomuutta korkeakouluyhteisössä. Myötätuntomentoroinnissa pysähdytään miettimään konkreettisesti toisen asemaan asettumista ja rohkaistumista esimerkiksi tunteiden tunnistamiseen ja niistä puhumiseen. Yksin oleminen aiheuttaa yksinäisyyden kokemusta, mutta myös joukossa voi kokea itsensä yksinäiseksi. Toisen asemaan asettumisen taito mahdollistaa kuulumisen kokemuksia jokaiselle opiskelijalle.

Jos opinnot jumittavat ja usko omaan pystyvyyteen järkkyy, voi itsemyötätunnon vahvistaminen tukea hyvinvointia ja opiskeluarkea. Itsemyötätuntoinen opiskelija voi nähdä epätäydellisyyden ja epäonnistumisenkin osana ihmisenä olemista itseään ruoskimatta.

Pysähdy kysymään itseltäsi seuraavat kysymykset:

1.    Oletko itseäsi kohtaan kannustava ja ystävällinen?
2.    Koetko epäonnistumisen tai muun kivun äärellä yhteenkuuluvuutta toisten kanssa?
3.    Rohkenetko kohtaamaan nykyhetken sellaisenaan, kaikkine ajatuksineen ja tuntemuksineen?

Jos vastasit yhteenkin näistä kysymyksistä kieltävästi, olisi itsemyötätuntotyöskentelystä juuri sinulle hyötyä.

Läsnä oleva toinen tekee ihmiselle hyvää. Miksi siitä huolimatta myötätuntoa voi olla niin vaikea ottaa vastaan? Tämäkin on taito, jota voi itsessään kehittää. Myötätuntotaitojen kehittyessä sinulla on kykyä myös tukea toisia kohti myötätuntoisempaa vuorovaikutusta.

”Parhaimmillaan myötätuntomentorointi on kuin vastavoima suorittamiselle ja ulkoa tulevien jäykkien tavoitteiden noudattamiselle.”

Miten myötätuntomentorointia toteutetaan?

Myötätuntomentorointi on opiskelijoiden omaa vertaistoimintaa. Ryhmä on mahdollisimman turvallinen paikka tutustua myötätuntoon ja tunnistaa tärkeää itsemyötätuntoa. Vertaisryhmä tekee näkyväksi sen, että mielen hyvinvointi on asia, mikä meillä jokaisella on. Yhdessä ja ohjatusti on mahdollista löytää uusia tapoja huolehtia mielenhyvinvoinnista ja vahvistaa myötätunto- ja itsemyötätuntotaitoja. Vertaisryhmät ovat suljettuja ryhmiä, eli pienryhmä tapaa vertaisohjaajien kanssa toistuvasti (6 kertaa) samalla kokoonpanolla.

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointityötä tekevä järjestö Nyyti Ry on yhdessä korkeakoulujen kanssa kehittänyt myötätuntomentorointia korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisenä hyvinvointia edistävänä toimintatapana. Haaga-Heliassa käynnistyy tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaa ryhmät sekä suomen että englannin kielellä. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat, jotka hekin ovat korkeakouluopiskelijoita. Ryhmään olet tervetullut sellaisena kuin olet ja haluat tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi.

Ryhmiin ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja voit tehdä sen tästä. Tule matalalla kynnyksellä mukaan!

Lisätietoja saat opintovalmentaja Rosa Weckmanilta.

SOLE-hanke

SOLE (Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankkeessa vahvistetaan ohjauksen rakenteita ja muotoja sekä lisätään innovatiivista ja hyvinvointia edistävää opetusta. Hankkeessa järjestetään opiskelijoiden vertaistoimintaa yhteistyössä opiskelijajärjestöjen ja opiskelijahyvinvointia tukevien järjestöjen kanssa.

Hankkeen puitteissa edistetään opiskelijan arjen elämänhallintaa konkreettisesti. Hanke toteuttaa korkeakoulujen henkilöstölle ja opiskelijajärjestöille valmennusta hyvinvointia edistävästä pedagogiikasta ja vuorovaikutuksesta, sekä opiskelijoiden opintokyvykkyyden tunnistamisessa ja tukemisessa.

Lähde

Myötätuntomentorointi. Opas korkeakouluopiskelijoiden vertaisryhmätoimintaan. Opas on tuotettu Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa (2019–2021).

Rosa
Weckman
opintovalmentaja
+358 294471458
Rosa.Weckman@haaga-helia.fi