Marraskuussa käynnistynyt Tekoälykäs pk-yritys silottaa yritysten tietä tekoälyn käyttöönotossa

Työsuojelurahaston rahoittamassa Tekoälykäs pk-yritys -hankeessa tuotetaan helpposelkoista asiantuntijasisältöä yritysten tarpeisiin.

Yhteiskehittämisosaaminen rakentaa merkityksellisempää työelämää
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun marraskuussa käynnistämä Tekoälykäs pk-yritys: muutosvoimaa tekoälyn hyödyntämiseen pk-yrityksille ja niiden työntekijöille -hanke jatkaa siitä, mihin elokuussa 2023 päättyneet AI-TIE-hankkeet jäivät.

Marraskuussa käynnistyneessä hankkeessa hyödynnetään aikaisemmin luotuja verkostoja ja viestintäkanavia. Sen tavoitteena on avata tekoälyn merkitystä muutosmatkana paitsi yksilöiden myös yritysten tasoilla sekä edistää tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä.

Tekoäly ei ole pelkkä teknologinen harppaus

Haaga-Helian projektipäällikkö Anna Lahtisen mukaan tekoäly ei ole pelkästään teknologinen harppaus, vaan myös kulttuurillinen ja organisaationaalinen muutos, jossa jokaisen yrityksen ja työntekijän rooli korostuu.

— Tekoäly arkipäiväistyy tällä hetkellä nopeasti. Samalla se tuo mukanaan uusia näkökulmia esimerkiksi työn- ja päätöksentekoon. Uskon, että muutoksen syvällisempi ymmärtäminen ja ennen kaikkea siitä viestiminen ovat keskeisiä askeleita, kun suomalainen yrityselämä omaksuu tekoälyä, hän toteaa.

Lahtinen katsoo, että yhteiskunnan selkärangan muodostavilla pk-yrityksillä on keskeinen rooli, mitä tulee tekoälyn omaksumiseen osaksi elinkeinoelämää. Samalla hän haluaa muistuttaa, että Suomessa on tälläkin hetkellä lähes 300 000 pk-yritystä.

— Se, miten pk-yritykset onnistuvat ottamaan tekoälyn mahdollisuudet käyttöönsä, vaikuttaa merkittävästi paitsi kilpailukykyymme myös koko yhteiskuntaan. Parhaimmillaan se edistää hyvinvointia, innovaatioita ja taloudellista kasvuamme, hän pohtii.

Niin yksilöiden kuin yritystenkin muutosmatka

Tekoälykäs pk-yritys -hanke avaa tekoälyn merkitystä muutosmatkana yksilöiden ja yritysten tasoilla ja edistää erilaisten tuotosten kautta tekoälyn käyttöönottoa kotimaisissa yrityksissä. Hanke pyrkii silottamaan polkua ja tukemaan tällä tavoin tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä.

Sen verkosto- ja viestintäkumppaneina toimivat Business Helsinki, Keski-Uudenmaan kehitysyhtiö KEUKE, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, Suomen yrittäjät, Terveysteknologia, Tradenomiliitto ja Yrityskummit. Hanke tekee yhteistyötä myös Turun kauppakamarin, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin kanssa.

Tekoälykäs pk-yritys: muutosvoimaa tekoälyn hyödyntämiseen pk-yrityksille ja niiden työntekijöille -hankkeen rahoittajana toimii Työsuojelurahasto. Hanke toteutetaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa vuosina 2023–2025. Lisää tietoa hankkeesta löydät Haaga-Helian verkkosivuilta osoitteesta:

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
+358 294471253
anna.lahtinen@haaga-helia.fi