Jatkuva oppiminen puhuttaa korkeakouluja

Teemasta keskusteltiin Haaga-Helian ja Work & Study Fast Track -hankkeen järjestämässä webinaarissa 13.4.2021.

Work & Study Fast Track kuvitus
News article

Body

Korkeakoulut jatkuvan oppimisen valtatiellä -webinaarissa tarjoiltiin näkymiä aiheeseen monesta vinkkelistä. Webinaari oli suunnattu korkeakoulujen ja työvoimahallinnon henkilöstölle.

Jatkuva oppiminen korkeakouluissa

Webinaarissa esiin nousivat toiveet ja ajatukset korkeakoulujen jatkuvan oppimisen palveluiden selkeydestä, yhteisistä tarjonnoista, toisaalta oppivan asiantuntijan osaamisen huomioimisesta ja uraohjauksen räätälöinnistä. 

Työkaluiksi tarjotaan esimerkiksi pieniä osaamiskokonaisuuksia (micro-credentials), joita kehitetään parhaillaan sekä hallinnon että koulutuksen toimijoiden kentillä, mutta joiden määrittelemisessä ja kohdentamisessa on vielä paljon työtä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Nämä muodostaisivat joustavan, modulaarisen järjestelmän, joka ei ole sidoksissa yksittäiseen koulutusorganisaatioon vaan voisivat parhaimmillaan rakentua yksilölliseksi, työllistymistä tukevaksi osaamispoluksi. Siihen voisi kuulua sekä julkisen että yksityisen sektorin koulutusta. 

Jatkuva oppiminen haastaa kaikki toimijat

Jatkuvan oppimisen paikkoja on rohkeasti nähtävä monissa kohtaa yksilön tarpeista järjestöjen, yritysten, työvoimahallinnon tarpeisiin. Tarpeisiin vastaaminen ei rajoita ennalta näkijän roolia korkeakoulussa, vaan mahdollistaa ennakoinnin paremmin, kun tiedämme millaista osaamista tarvitaan ja mihin suuntaan yhteisöt kehittävät osaamistaan. 

Yritysten henkilöstön kehittäminen tulee nähdä osana jatkuvan oppimisen areenaa, siihen tarvitaan myös korkeakoulujen panosta. Työvoimaviranomaisten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä tulee kaataa yksilön kehittymisen estäviä raja-aitoja ja tulppia.  

Keskustelu osoitti,  että on erityisen  tärkeää huomioida koulutuspolkujen monimuotoisuus ja jatkumo toiselta asteelta korkeakouluihin. Jatkuva oppiminen haastaa kaikki toimijat. 

Lue lisää Work & Study Fast Track -hankkeesta

Seuraa keskustelua Twitterissä hashtagilla #jatkuvaoppiminen, #korkeakoulu, #KOPEDA ja #HHKOPEDA.

Contact
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi
Marjaana
Mäkelä
yliopettaja
+358 294471164
Marjaana.Makela@haaga-helia.fi
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi