Tekoäly analysoi Haaga-Helian opetussuunnitelmien vastaavuutta työelämässä tarvittaviin taitoihin

Suurten datamäärien analyysi tarjoaa mahdollisuuksia koulutuksen kehittämiseen työelämän tarpeita vastaavammaksi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja suomalainen tekoäly-yhtiö Headai ovat kehittäneet tekoälyä hyödyntävän ratkaisun kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

Lab8 The Box Dubai
28.04.2021
Artikkeli

Vapiskaa opot! Tekoäly tunnistaa tulevaisuudessa oppimispolut ja -tyylit ja ottaa ne huomioon tarkemmin ja joustavammin kuin ihminen koskaan voi. Kun opiskelija A tulee sisään ammattikorkeaan, hän täyttää verkossa kiinnostuksensa kohteet, niitä peilataan opintotarjontaan ja globaaleihin työllistymismahdollisuuksiin, ja kone ehdottaa hänelle ensimmäisen vuoden opintoja. Tämä reaktiivinen opinto-ohjaus voidaan toistaa pitkin opintoja, ja valmistuessaan opiskelija osaa juuri niitä taitoja, joita työelämä kulloinkin juuri kaipaa. Opiskelija B:llä polku on erilainen, kuten kaikilla. 
 
Tähän kaikkeen on vielä matka, mutta menetelmän prototyyppiä esitellään vuoden 2021 syksyllä järjestettävässä Dubain maailmannäyttelyssä Suomi-paviljongissa. Haaga-Heliassa lehtorina ja palvelukokemusten laboratorio LAB8:n tutkijana toimiva Pasi Tuominen ja Headain liiketoiminnan kehityspäällikkö Anu Passi-Rauste ovat työstäneet projektia kuluneen vuoden aikana.  
 
Tekoälyn mahdollisuudet koulutuksen kehittämistyössä ovat loputtomat. Tässä prototyypissä sen avulla voidaan havainnollistaa globaali työvoimatarve ja miten se kohtaa Haaga-Helian tarjoaman koulutuksen. Prototyypissä Headain kehittämä tekoäly etsii työpaikkailmoituksia viidestä suurkaupungista ympäri maailmaa, ja yhdistää ilmoituksissa mainittavia taitoja Haaga-Helian opetussuunnitelmissa mainittuihin taitoihin.   

Projekti avaa keskustelun tulevaisuuden koulutuksesta. Tekoälyn tehokkuus datan lukijana tuo koulutuksentarjoajille mahdollisuuden tarpeiden ennakointiin. 

–Keskustelu on muuttunut. Koulutuksen tulisi tulevaisuudessa perustua työelämän taitoihin ja tarpeisiin, Tuominen tiivistää.  

Tulevaisuudessa tekoälyn tuottamaa dataa on tarkoitus käyttää suuressa mittakaavassa ja opetussuunnitelmatason muutosten apuna. Haasteitakin toki on tunnistettu. Dubain maailmannäyttely -projektissa koulutusdatan ja työpaikkailmoitusten saaminen vertailukelpoiseksi oli haastavaa etenkin globaalilla skaalalla. Esimerkiksi muuttuva kieli ja kulttuurierot tekevät materiaalista kirjavaa.  

Potentiaalia suuriin mullistuksiin  

Tekoäly on avain entistä yksilöidympään opetukseen. Kaukaisessa tulevaisuudessa erilaiset oppimispolut ja jopa -tyylit tunnistetaan ja pystytään ottaman huomioon joustavammin. Opinto-ohjaajien inhimillinen rooli ja manuaalinen ohjaus lienevät kuitenkin yhä tärkeitä, mikäli opiskelijalla on haasteita vaikkapa henkilökohtaisessa elämässään tai hän tarvitsee erityistä apua oppimisessa.  

Dataa voidaan tulevaisuudessa esitellä myös yksittäisille opiskelijoille, jotta opiskelija näkee omien taitojensa potentiaalin sekä kykenee etenemään opinnoissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Myös kurssivaihtoehdot voivat jatkossa joustaa työmarkkinoiden tarpeen mukaan.  

Tekoälyn tarjoamat suositukset ovat jo päivittäisessä käytössä viihdesovellusten sisällä, mutta koulutusalan suhteen Anu Passi-Rauste peräänkuuluttaa varovaisuutta. Oikeiden kysymysten kysyminen tulee jatkossakin olemaan ihmisten vastuulla, ja läpinäkyvyys on tärkeä osa tekoälyä hyödyntäviä projekteja.  

Lisätietoja projektista antaa Pasi Tuominen: pasi.tuominen@haaga-helia.fi, +358 294471466  

Dubain maailmannäyttelyssä esillä oleva projekti: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/dubai-expo-2020  

Ota yhteyttä
Pasi
Tuominen
lehtori
+358 294471466
pasi.tuominen@haaga-helia.fi