Mikä on menestyneen restonomin salaisuus?

Yrittäjä Bambi Dang valmistui vuonna 2017 restonomiksi ja hänen uransa on lähtenyt nopeaan nousukiitoon. Mitä löytyy tämän menestystarinan taustalta?

Bambi Dang
19.01.2021
Alumnitarina

Vuonna 2015 Bambi sai iloisia uutisia: hän pääsisi opiskelemaan matkailualaa Haaga-Helian englanninkieliseen Hospitality, Tourism and Experience Management -koulutusohjelmaan Haagan kampukselle.

— Tiesin, että Haaga-Helialla on hyvä maine matkailu- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opinahjona. Oli siksi todellinen kunnia päästä sinne opiskelemaan, Bambi kertoo.

Opintojen alettua Bambi tiesi olevansa oikealla polulla, sillä matkailuala oli kiinnostanut häntä jo vuosien ajan. Tie matkailualan opintoihin kulki kuitenkin muutaman mutkan kautta. Muutettuaan Vietnamista Kouvolaan pari vuotta aikaisemmin Bambi oli alkanut opiskella kansainvälistä liiketaloutta Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Sieltä hän kuitenkin siirtyi Helsingin Pasilaan Haaga-Helian kampukselle jatkamaan näitä opintojaan, samalla kun haki matkailualan opintoihin.

Vietnamista Kouvolaan, sieltä Helsinkiin ja aivan uusiin opiskelupiireihin; Bambi on löytänyt itsensä moneen otteeseen täysin uusista ja erikoisista ympäristöistä.

— Minusta tuntuu, että tällaiset uudet, kansainväliset ympäristöt toimivat hyvänä alustana kasvamiselle ja kehittymiselle – ainakin itse tunnen menestyväni parhaiten juuri tällaisissa ympäristöissä, Bambi pohtii.

— Olen voinut kehittää kulttuuriymmärrystäni ja  -osaamistani ja päässyt verkostoitumaan laajalti. Nämä ovat oleellisia tekijöitä erityisesti tällä alalla, hän jatkaa.

Rohkea asenne johti yhteistyöhön Peter Vesterbackan kanssa

Verkostoituminen on ollut avainasemassa Bambin opinnoissa ja uran alussa – ja on edelleen. Häntä voisikin kutsua varsinaiseksi verkostoitumisen mestariksi, sillä hänen rohkeus lähestyä muita on edesauttanut häntä korvaamattoman paljon. Tästä oiva esimerkki on hänen nykyinen yrityksensä, Finest Future, jonka hän on perustanut yhdessä businessmoguli Peter Vesterbackan kanssa.

— Se miten me Peterin kanssa alun perin tapasimme, on aika huvittava ja sattumanvarainen tarina. Bongasin hänet kahvilassa, ja päätin mennä esittelemään silloisen start-up -ideani hänelle – ihan vain kuullakseni hänen mielipiteensä siitä. Keskustelu otti kuitenkin tuulta alleen, ja vaikka senhetkinen start-up -ideani jäikin historiaan, päädyimme työskentelemään yhdessä ja perustamaan Finest Futuren, yrityksen, joka auttaa kaupunkeja ja alueita vetämään puoleensa kansainvälistä osaamista. Ilman rohkeuttani lähestyä ihmisiä – erityisesti Peteriä – en olisi nykyisessä tilanteessani, Bambi toteaa.

Sisäänrakennetun rohkeutensa ja sosiaalisuutensa lisäksi Bambi kertoo erilaisten opintojenaikaisten verkostoitumismahdollisuuksien tukeneen hänen tietään yrittäjyyteen.

— Haaga-Heliassa opiskelijoilla on hyvät edellytykset verkostoitua niin koulun sisällä kuin alan eri yritysten kanssa. Lisäksi kansainvälisillä opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tutustua muihin opiskelijoihin ja toisiinsa esimerkiksi Haaga-Helian International Degree Students-, eli IDS-järjestön kautta. He järjestävät tapahtumia ja yhteistä tekemistä opiskelijoille, Bambi kertoo, ja mainitsee itsekin osallistuneensa monen eri opiskelijatapahtuman järjestämiseen.

Opintojenaikaiset projektit isossa roolissa kohti ammattimaisuutta

Erilaiset opintojenaikaiset projektit ovat olleet myös isossa roolissa matkalla kohti ammattimaisuutta ja tulevaisuuden urakuvioita: Haaga-Heliassa koulutusohjelmiin kuuluvat projektit toteutetaan yhdessä alan yritysten kanssa, ja opiskelijat saavat ottaa vastuuta ja pääsevät tutustumaan tarkemmin eri toimintoihin alalla.

— Olin aikaisemmissa opinnoissani kartuttanut jo paljon teoriatason osaamista, mutta nyt pääsin kehittämään myös käytännön puolta tärkeitä taitoja kuten ammatillisuutta, johtajuutta, analyyttisia taitoja sekä tiimityöskentelytaitoja. Tämä pätee myös työharjoitteluuni, jonka suoritin eräässä hotellissa Helsinki-Vantaan lentokentän lähellä, sekä opintojen aikaiseen työskentelyyn tapahtuma-alalla. Pääsin tekemään erilaisia tehtäviä ja opin toimimaan eri tilanteissa ja paineen alla, Bambi muistelee. 

Bambin reipas ja ihmisläheinen asenne, avoimuus ja itsevarmuus ovat kulkeneet hänen rinnallaan Vietnamista Suomeen.

— Tunnen, että joskus suomalaiset voivat olla hieman varautuneita ja hitaasti lämpiäviä. Mutta kun he huomaavat, että tarkoitan lähestymiselläni vain hyvää, he yleensä lämpenevät. Kutsun uusia tuttavuuksiani kavereikseni aika matalalla kynnyksellä, ja huomaan että tämä on jotain mitä olen tuonut Suomeen mukanani, Bambi naurahtaa.

Vaikka Bambin ura onkin varsinaisessa nousukiidossa, hän muistaa vielä hyvin varhaiset opiskeluaikansa. Kun häneltä kysyy, mitä vinkkejä tai neuvoja hän antaisi alasta kiinnostuneille hakijoille, hän kertoo:

— Tiimityöskentelytaidot ovat erityisen tärkeitä, samoin ongelmanratkaisu- ja johtamistaidot. Nämä ovat sellaisia kykyjä, jotka ovat oleellisia niin pääsykokeessa kuin läpi opintojen. Ja tietenkin me kaikki kehitymme näissä taidoissa jatkuvasti. Lisäksi haluaisin muistuttaa kaikkia alasta kiinnostuneita, että palveluala on kasvava sektori, ja työvoimaa tarvitaan. Sen lisäksi uusia innovaatioita tarvitaan eri palveluihin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä matkailuun. Parasta matkailualalla työskentelyssä onkin eri kulttuurien, ihmisten ja nimenomaan uusien mahdollisuuksien laaja kirjo. 

Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsin...
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus, restonomi YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku