Kasvokuva Salla Huttusesta.

Salla Huttunen

vararehtori
+358 294471308
Salla.Huttunen@haaga-helia.fi

Koulutus: kansainvälinen yritysviestintä, filosofian tohtori (FT)

Erityisosaamisalueet (avainsanat): viestintä, vuorovaikutus, kokoukset, organisaatioiden kehittäminen

FT Salla Huttunen työskentelee vararehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen erityisosaamisensa liittyy viestintään ja vuorovaikutukseen. Tähän teemaan liittyi myös hänen kansainvälisen yritysviestinnän alaan kuuluva väitöskirjansa, jossa Huttunen tutki monipuolisen ymmärtämisen ja muiden ymmärtämiseen liittyvien vaikeuksien roolia kokouksissa. 

Ennen ammattikorkeakouluun siirtymistään Salla Huttunen työskenteli liike-elämän palveluksessa yli 20 vuoden ajan, viimeisimpänä Nokiassa yli 12 vuotta. Hän on kokenut viestinnän ammattilainen, jolla on pitkä ja vahva kokemus myös teknisestä tuotehallinnasta ja ohjelmistojen lokalisoinnista. Viestinnän erityisalueista muutos ja transformaatio sekä esimiesviestintä ovat Huttusen ominta alaa.

Nykyisessä työssään Salla Huttunen vastaa vararehtorina Haaga-Helian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (TKI), osaamisesta ja digitalisaatiosta. Tutkimusalueilla toteutuva TKI-työ tukee alueen elinkeinoja ja työelämää tutkimalla ja kehittämällä esimerkiksi uusia palveluita, tuotteita, ratkaisuja tai toimintamalleja. TKI-hankkeissa tehtävä työ palvelee myös opetusta luomalla uutta osaamista ja tuomalla kiinnostavaa tutkimusta ja kehittämistä osaksi oppimista. Digitalisaation myötä toteutettava palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen palvelee sidosryhmiä (opiskelijat, henkilöstö, kumppanit, alumniverkosto) laajasti.  Työnsä arjessa Huttunen tutkii tulevaisuuden työtä ja sen asettamia vaatimuksia korkeakoulutukselle.

Julkaisuja:

Hankkeet, joissa mukana:

  • KiVAKO Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa