Paula Harmokivi-Saloranta

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja
+358 294471270
Paula.Harmokivi-Saloranta@haaga-helia.fi

Koulutus: Filosofian tohtori, Liikuntatieteiden maisteri, fysioterapeutti 

Erityisosaamisalueet: Kunto- ja terveysliikunta, liikuntapalveluiden käyttäjälähtöinen kehittäminen, liikunnan ja terveyden edistäminen, työhyvinvointi, tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Paula Harmokivi-Saloranta toimii terveysliikunnan yliopettajana. Hän vastaa liikunnanohjaaja (ylempi AMK) koulutusohjelman kunto- ja terveysliikunnan suuntautuvien opiskelijoiden opintokokonaisuudesta. Hänen työnkuvaansa kuuluu opetustehtävien lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminta.  

Haaga-Heliassa hän on toiminut lehtorina vuodesta 2019 ja sitä ennen lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa fysioterapian koulutusohjelmassa liikunta-alan asiantuntijana.  

Harmokivi-Salorannan väitöskirja käsitteli liikuntapalvelujen käyttäjälähtöistä innovointia. Hän on toiminut yli 10 vuoden ajan terveysliikunnan kehittämisessä osallistumalla mm. maakunnallisen terveysliikuntastrategian rakentamiseen ja toimimalla liikuntaan ja työhyvinvointiin liittyen hankkeiden valmistelijana, projektipäällikkönä ja asiantuntijana.