Paula Harmokivi-Saloranta

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja
yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
+358 294471270
paula.harmokivi-saloranta@haaga-helia.fi

Koulutus: Filosofian tohtori, Liikuntatieteiden maisteri, fysioterapeutti 

Paula Harmokivi-Saloranta toimii Haaga-Helian Liikunta ja hyvinvointi -osaamisalueella yliopettajana. Hänen työnkuvaansa kuuluu tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetustehtävät liikunta-alan ylemmässä ammattikorkeakoulussa sekä opinnäytetyöprosessi liikunta-alalla.  

Haaga-Heliassa hän on työskennellyt vuodesta 2019 asti. Hän on aiemmin toiminut lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa fysioterapian koulutusohjelmassa liikunta-alan asiantuntijana.  

Harmokivi-Salorannan väitöskirja käsitteli liikuntapalvelujen käyttäjälähtöistä innovointia. Hän on yli 15 vuoden ajan ollut mukana kehittämässä liikkumisen edistämistä osallistumalla mm. maakunnallisen terveysliikuntastrategian rakentamiseen ja toimimalla liikuntaan ja työhyvinvointiin liittyen hankkeiden valmistelijana, projektipäällikkönä sekä asiantuntijana.

Erityisosaaminen: liikuntapalveluiden käyttäjälähtöinen kehittäminen (palvelumuotoilu), liikkumisen ja terveyden edistäminen, työhyvinvointi sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta