Aarreniemi

Päivi Aarreniemi-Jokipelto

yliopettaja
+358 294471343
Paivi.Aarreniemi-Jokipelto@haaga-helia.fi

Päivi Aarreniemi-Jokipelto työskentelee yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat  digitaalinen pedagogiikka ja teknologia, mobiilioppiminen, iDTV-oppiminen, sulautuva oppiminen, etäopetus, opettajankoulutus sekä koulutusvienti.

Aarreniemi-Jokipellolla on opetus- ja ohjauskokemusta yli 25 vuotta niin peruskoulusta, ammatillisesta koulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä, ammattikorkeakoulusta kuin yliopistostakin. Hänellä on myös  20 vuoden TKI-kokemus digitaalisesta oppimisesta, etäopetuksesta ja opetusteknologioista. Hän on ennen Haaga-Heliaan tuloaan työskennellyt Teknillisen korkeakoulun tietotekniikkaosastolla opetusteknologioiden tutkijana ja projektipäällikkönä.

Aarreniemi-Jokipellon väitöskirja käsitteli vuorovaikutteisen digitaalisen television avulla tapahtuvaa formaalia etäopetusta ja sen mallintamista. Hänellä on lukuisia julkaisuja aihealueesta. Haaga-Heliassa hänen tutkimusaiheitaan ovat esimerkiksi digitaalinen pedagogiikka, mobiilioppiminen, MOOC-kurssit sekä oppimisanalytiikka.

Aarreniemi-Jokipelto työskentelee myös koulutusviennin parissa, jossa hänen koulutusaiheitaan ovat olleet digitaalinen oppiminen, oppimisen muotoilu ja opettajankoulutus. Hän on kouluttanut sekä johtoa että opettajia. Koulutusvientiä hän on tehnyt esimerkiksi Etelä-Afrikkaan, Brasiliaan, Saudi Arabiaan ja Kolumbiaan.

Julkaisuja

Aarreniemi-Jokipelto, P. (2006). Modelling and content production of distance learning concept for interactive digital television. Doctoral dissertation. Helsinki University of Technology, Industrial Information Technology Laboratory publications 4. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5/browse?value=Aarreniemi-Jokipelto%2C+P%C3%A4ivi&type=author

Aarreniemi-Jokipelto, P. (2020). The Landscape of Mobile Learning in Brazil: From Distance Learning to On- and Offline Mobile Learning. In Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 210-215). Online, The Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved August 13, 2020 from https://www.learntechlib.org/primary/p/217304/.

Aarreniemi-Jokipelto, P. (2020). An Educational Model and Digital Solutions for a Massive Open Online Course. In Proceedings of EdMedia + Innovate Learning (pp. 919-923). Online, The Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved August 13, 2020 from https://www.learntechlib.org/primary/p/217398/.

Aarreniemi-Jokipelto, P. & Goulart, E. (2017). Localised Mobile Learning Solutions: Responding to the Needs of Global Education.  VI Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2017),  Anais do XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2017), P: 374-383.

Aarreniemi-Jokipelto, P. & Makino, Y. (2016), Dialogue Design System to Share Information and Construct Knowledge, Bastiaens, T.J., Marks, G. & , (Eds.). Education and Information Technology Annual 2016: A Selection of AACE Award Papers. United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). (pp. 111-121).

Aarreniemi-Jokipelto. P. (2016). How Do We Prepare Vocational Teachers for the Demands of the Digital World? From Paper Prototype to Teacher Training. In Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2016 (pp. 1487-1495). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Aarreniemi-Jokipelto, P. (2006). T-learning Compared to E-learning and M-learning, in Enkenberg, J., Kentz, M-B., Hatakka, O. (Eds.) Emerging Practices in educational technology. Joensuu: Savonlinna, Department of Teacher Education. University of Joensuu.

Aarreniemi-Jokipelto, P. (2004). Digi-tv oppimisessa - nyt ja tulevaisuudessa. ArviD-julkaisuja 05/2004. Liikenne- ja viestintäministeriö.

Aarreniemi-Jokipelto, P., Tuominen, J., Kalli, S., Riikonen, T. (2003). Experimenting with Digital Television Learning Environments. E-Train 2003. In a book: (Eds) Nicholson, P., Thompson, J., Ruohonen, M., Multisilta, J. T-Training Practices for Professional Organizations, Kluwer Academic Publishers. (pp. 231-238).