Henkilökuva

Lili Aunimo

yliopettaja
+358 294471220
Lili.Aunimo@haaga-helia.fi

Koulutus: tietojenkäsittelytiede, filosofian tohtori (FT)

Erityisosaamisalueet (avainsanat): luonnollisen kielen käsittely, tiedon louhinta, tekoäly, data-analyysi, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

FT Lili Aunimo toimii yliopettajana Digitalouden yksikössä. Hän opiskeli kieliteknologiaa ja tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa ja väitteli vuonna 2007 aiheenaan tekstianalytiikka ja kysymysvastausjärjestelmät. Tutkimuksessaan hän kehitti hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen perustuvan menetelmän, jota voidaan hyödyntää monikielisissä kysymysvastausjärjestelmissä.

Aunimon työ Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa koostuu tutkimuksesta ja opetuksesta. Tutkimustyössään hän keskittyy data-analytiikan ja koneoppimisen menetelmien soveltamiseen lukuisilla eri aloilla kuten digitaalisten palveluiden käyttäjäkokemuksen parantaminen ja monikielisten chatbottien kehittäminen.

Aunimo toimii aktiivisesti FESS-tutkimushankkeessa, jossa hän tutkii ja kehittää myyntiin ja asiakasvuorovaikutukseen liittyviä digitaalisia palveluita. Aunimon aikaisempia tutkimusprojekteja Haaga-Heliassa ovat mm. Big Data – Big Business -hanke, jossa hän tutki, kuinka massadataa voidaan hyödyntää yritysten liiketoiminnassa, sekä DD-Scale: Dynamic Distributed Software Development Competencies. Jälkimmäisessä Aunimo tutki hajautettuun ohjelmistotuotantoon liittyviä osaamistarpeita yhdessä alan yritysten ja tutkijoiden kanssa.

Aunimon opetus ja ohjaus liittyvät data-analyysin menetelmiin sekä tekoälysovellusten kehittämiseen. Hän opettaa pääosin englannin kielellä ja yamk-tutkintoon tähtäävillä kursseilla. Aunimo ohjaa tekoälyyn, data-analytiikkaan ja liiketoimintatiedon hallintaan liittyviä opinnäytetöitä.   

Julkaisuja:

  • Aunimon julkaisut Juuli-tietoportaalissa
  • Alhonen, M., Alamäki, A., Aunimo, L., Hallikainen H., Korpela, P., Rantala, T. & Vuori, J. Value creation through the integration of sales and marketing: Smarketing. Haaga-Helia Publications 1/2018.
  • Aunimo, L., Kortesalmi, H. and Kinnunen, N. Koneoppiminen innostaa innovaatioihin in Paras syntyy yhdessä - luovia ratkaisuja liiketoimintaan, Finell, N., Kärnä, E., Römer-Paakkanen, T., Vahtera, H. and Vesala-Varttala, T. (eds.). Haaga-Helia Publications. ISBN 978-952-7225-43-1.

Hankkeet, joissa mukana:

  • Dihub
  • BIG DATA – BIG BUSINESS
  • DIVA

Blogikirjoituksia eSignalsissa:

  • Aunimo, L. Opiskelijat innostuivat tekoälystä. 3.12.2019. e-Signals.
  • Aunimo, L. Miten massadataa voi hyödyntää B2B-yrityksen myynnissä? 9.10.2019. e-Signals.
  • Aunimo, L. Big data-analytiikka - uusi tapa analysoida dataa vai synonyymi tilastolliselle analyysille? 29.11.2017. e-Signals.
  • Aunimo, L. Myynnin robotisaatio – Kokemuksia protojen toteuttamisesta Diva-projektissa. 12.5.2017. e-Signals.