Vuosikertomus: Henkilöstö ja kulttuuri 2021

HH kuvitus

Lead paragraph

Vuonna 2021 veimme arvomme arkeen ja onnistuimme yhdessä. Käynnistimme uuden strategiakauden uudistuneessa organisaatiossa sekä vielä poikkeusoloissa etämuodossa koronapandemian jatkuessa.

Rohkeus

Aloitimme uuden strategiakauden uudistuneessa organisaatiossa. Uudistuneen organisaatiomme rakenteen keskiössä on osaaminen ja uudistuksen tavoitteena on strategiaa tukeva tulevaisuudenkestävä organisaatio. Uudistuksella vahvistamme pääprosessiemme – opetus ja ohjaus, tutkimus ja kehittäminen sekä aluevaikuttavuus – sujuvuutta sekä keskinäistä yhteistyötä.

Samalla otimme jo ensiaskeleita mittavan koulutusuudistuksemme mukaiseen uudistuvaan toimintaamme ja yhä vahvemmin kohti strategiamme keskeistä tavoitetta – erinomaista opiskelija- ja työntekijäkokemusta. Uudistukset haastavat yhteisössämme jokaisen uudistumaan ja uudistamaan yhdessä!

Yhteisöllisyys

Henkilöstötutkimuksen hyvä tulos toimi innostavana alkuna uudelle kaudelle. Strategian toteutumisen edellytyksiä sekä sisäistä toimivuutta mittaava henkilöstötutkimus antoi kattavan lähtötilakuvan uuteen strategiakauteen uudistuneessa organisaatiossa. Tutkimuksessa haagahelialaiset arvioivat kaikkein myönteisimmin – samalla yleisen asiantuntijanormin selkeästi ylittäen – työmotivaation ja lähijohtamisen.

Kaikkein kriittisimmin arvioitiin ryhmätason ja ryhmien välistä toimintaa. Kokonaisuudessaan tulokset nousivat merkittävästi edellisestä tutkimuksesta (2018). Eniten parantuneiden tulosten joukossa olivat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, henkilöstön kuuleminen heitä koskevassa päätöksenteossa sekä muutosten hyvä toteuttaminen.

Tulokset osoittavat, että olemme onnistuneet haastavassa pandemiatilanteessa tukemaan hyvin henkilöstöämme. Lisäksi edellisestä tutkimuksesta valitussa kehittämiskohteessa – muutoksen johtaminen dialogissa - olemme kehittyneet oikeaan suuntaan ja ryhmäytyminen sekä organisaatio- ja koulutusuudistukset ovat vielä käynnissä.  

Tutkimuksen tuloksista vaalittaviksi vahvuuksiksi strategiaamme tukien priorisoituivat edelleen työn mielenkiintoisuus, työantajan tuki ammatilliselle kehittymiselle sekä Haaga-Helian valoisan tulevaisuuden vaaliminen.

Yhteiseksi kehittämiskohteeksi vahvistimme organisaatiouudistuksen ja koulutusuudistuksen maaliin viemisen tavoitteita kirkastamalla sekä vastuita vahvistamalla. Tämän mahdollistamiseksi vahvistamme edelleen muutosjohtamista fokusoiden jatkuvaan dialogiin ja yhdessäohjautuvuuteen.

Pilotoimme ryhmäkohtaisten tulosten käsittelyssä keskustelun virittäjänä  nk. muutoskarttaa, ja jokainen ryhmä tunnisti vahvuutensa sekä priorisoi kehittämiskohteen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaansa. Lisäksi jokainen haagahelialainen tunnisti tuloksia peilaten oman henkilökohtaisen kehitysaskeleensa seuraavaan tulos- ja kehityskeskusteluunsa.  

Vastuullisuus

Rakensimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti hyvinvointiamme. Uudistimme kaudelle 2021–2023 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme, johon kirjasimme tavoitteet ja toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi koko yhteisössämme. Tavoitteenamme oli opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoiva ja innostava korkeakouluyhteisö.

Tarjosimme teemakoulutuksia, laadimme työyhteisöömme epäasiallisen kohtelun ehkäisyn toimintamallin ja nimesimme henkilöstölle oman häirintäyhdyshenkilön tukemaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua yhteisössämme.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kautta toimme esiin monimuotoisuutta työyhteisössämme. Tavoitteemme suunnassa vahvistimme mm. rekrytointia kansainvälisillä työmarkkinoilla ja kansainvälisten osaajien vaikuttajuutta yhteisössämme mm. kansainvälisen Ulysseys Eurooppa -yliopistoyhteistyön ja verkostojen kautta.  

Panostimme työhyvinvointiin monimuotoisesti mm. hyvinvoinnin verkkovalmennuksilla ja Energiaa ja hyvinvointia arkeen -luennoilla. Tarjosimme taukoliikuntasovelluksen henkilöstön sekä myös opiskelijoiden käyttöön hyvinvoinnin tueksi erityisesti etäpäiviä virkistykseksi. Edistimme työhyvinvointiamme myös liikunta- ja kulttuurietuudella sekä etämuotoisia palvelumuotoja vinkkaamalla, kattavalla työterveyshuollolla ja kohdentamalla virkistysrahan yhteisölliseen käyttöön.

Vahvistimme esihenkilöiden valmiuksia etätyö- ja työkykyjohtamiseen. Käänsimme katseemme jo kohti seuraavaa normaalia. Teimme ohjeet monipaikkaiseen työskentelyyn sekä päivitimme liukuvan työaika- ja etätyömallin lisäten henkilöstömme mahdollisuuksia joustaviin työaikajärjestelyihin.

Arvostus ja avoimuus

Vahvistimme tutkimustamme sekä palkitsimme ja kiitimme kollegoita monimuotoisesti. Tavoitteessamme vahvistaa soveltavaa tutkimustoimintaamme sekä vaikuttavia kansallisia ja kansainvälisiä verkostojamme, olemme panostaneet pitkäjänteisesti University of Westminsterin kanssa yhteistyössä toteutettuun tohtoriohjelmaan vuodesta 2014 lähtien. Tohtoriohjelma on mahdollistanut yhdelletoista haagahelialaiselle oman asiantuntijuuden vahvistamisen  työn ohessa. Opiskelussa kollegoiden vertaistuki on koettu tärkeäksi.

Vuonna 2021 valmistuneet tohtorit pääsivät juhlistamaan pandemian keskellä ansaitusti myös valmistumistaan yhdessä ensin Lontoossa sekä lisäksi kollegoiden kanssa Haaga-Heliassa.  Samassa yhteydessä juhlimme kaikkia vuosina 2020 ja 2021 valmistuneita tohtoreita.

Tutkimustoimintamme vahvistamiseksi loimme vuonna 2021 myös mallin tutkijaroolien urakehityksen tueksi. Mallin tavoitteena on tarjota ja tehdä näkyväksi houkutteleva, motivoiva ja läpinäkyvä urakehityspolku tutkijatehtävissä toimiville. Malli otetaan käyttöön ja sitä kehitetään edelleen avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) hengessä vuonna 2022.  

Palkitseminen Haaga-Heliassa oli erityisen monimuotoista vuonna 2021. Palkitseminen sisälsi sekä kollektiivisia että yksilöllisiä palkitsemisen muotoja. Yhteisestä onnistumisestamme ja digiloikasta 2020 poikkeuksellisella pandemiakaudella saimme koko yhteisö kertakorotuksen liikunta- ja kulttuurietuuteen hyvinvointimme tueksi. Lisäksi tarjosimme loppuvuodesta kertaluonteisen työmatkaetuuden tervetulotoivotuksena takaisin kampuksille.

Erityisellä ryhmittäin käytettävällä virkistysrahalla edistimme työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä etätyön ja etäopetuksen vastapainoksi. Työehtosopimuksen mukainen paikalliserä jaettiin kertaerinä vuoden 2020 parhaille suoriutujille, yli 200 haagahelialaiselle. Saajien nimet ja onnistumiset olivat avoimesti yhteinen ilonaiheemme intrassa.

Loppuvuodesta 2021 juhlimme yhdessä kollegojen esittämiä Vuoden teko -palkinnon voittajia. Palkintoja jaettiin opetuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yhteisöllisyyden alueilla. Kiitoksena kaikki palkisemisesityksen tehneet kollegat huomioitiin pienimuotoisesti. Ilahduttavasti Vuoden tekoon ylsivät niin yksittäiset henkilöt kuin ryhmät: yhteensä 28 haagahelialaista. 

Uudistuva ja osaava henkilöstömme vuonna 2021

5
koulutuspäivää vuodessa / henkilö
9
opettajaa Helia-säätiön tukemalla työelämäjaksolla
7
henkilöä Westminsterin yliopiston tohtoriohjelmassa

Lue lisää