Vuosikertomus 2022: Rehtorin katsaus

Minna Hiillos

Tulevaisuuskestävää Haaga-Heliaa rakentamassa

Murrokset toimintaympäristössämme jatkuivat. Koko maailma eli muutoksessa. Pandemiasta siirryimme endemia-aikaan. Paluu uuteen normaaliin haastoi korkeakouluyhteisöämme ja toimintatapojamme tarjoten samalla mahdollisuuksia tehdä asioita toisin ja paremmin. Sota Ukrainassa muutti turvallisuusrakenteita Euroopassa säteillen kaikille yhteiskunnan sektoreille aiheuttaen erilaisia varautumistoimia myös sivistys- ja koulutussektorilla. Yhteiskuntavastuu korostui monin tavoin työssämme kuluneen toimintavuoden aikana.

Jatkoimme määrätietoisesti oman strategiamme toteuttamista. Saimme kiitosta opetus- ja kulttuuriministeriön välineuvotteluissa strategiamme ja ministeriön kanssa sovitun nelivuotisen sopimuksen toimeenpanosta. Onnistuimme neutraloimaan Haaga-Helialle epäedullisen rahoitusmallin vaikutukset. Pitkän aikavälin strateginen tulostavoitteemme uhkaa kuitenkin karata. Koronan varjo vaikuttaa opintojen etenemiseen ja valmistuneiden määriin – meillä kuitenkin vähemmän kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin.

Erityisen hyvin onnistuimme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössämme. Ulkoisesti rahoitettu hanketoiminta ylsi parhaaseen tulokseensa. Kehitys on ollut myönteistä, mutta pidemmän aikavälin tarkastelussa hitaampaa kuin mihin uskoimme strategiakauden alussa.

Koulutusuudistuksen toimeenpano eteni suunnitellusti. Vuonna 2022 aloittaneet opiskelijat hakivat uusiin hakukohteisiin ja suunnittelivat tutkinto-opintonsa aiempaa yksilöllisemmin uusissa koulutusrakenteissa. Uudella ohjauksen mallilla tuimme opiskelijoita valinnoissaan ja opintojen etenemisessä.

Hyvinvointipalveluillamme ja tiiviillä yhteistyöllä opiskelijakunta Helgan kanssa tarjosimme erilaisia tukimuotoja opiskelijaelämän eri tilanteisiin ja vaiheisiin. Korkeakouluyhteisömme hyvinvointi on strategiamme keskiössä.

Taloudellisesti toimintavuosi oli haastava. Budjetti rakentui lähtökohtaisesti vuoden 2021 tasoon ja yleiskulujen osalta tavoiteltuun noin yhden prosentin säästöön. Moni yleismaailmallinen ja yhteiskunnallinen tekijä vaikutti kuitenkin poikkeuksellisella tavalla kustannusten nousuun kasvattaen alijäämää ja heikentäen tulostamme. Hyvät akateemiset luvut ja historiallisen suuri korkeakouluindeksin korotus loivensivat ja kompensoivat kuitenkin osaltaan tuloksen heikkenemistä.

Toimintavuoden iso ja strateginen muutoshanke oli opetushenkilöstön vuosityöajan suunnittelukäytänteiden uudistaminen. Uudistuksen myötä käytänteet, tapamme toimia, tukevat paremmin opetuksen kehittämistä ja koulutusuudistuksen toimeenpanoa sekä TKI-toiminnan kasvattamista. TKI-toiminnan ja opetuksen integrointi on yksi tulevaisuuden menestystekijämme. Onnistuminen tässä vaatii meiltä uudenlaista tekemistä. Muutostyössämme olemme sitoutuneet vahvasti avoimeen dialogiin ja henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.

Kaupallisessa ja kansainvälisessä toiminnassamme tavoittelimme koronaa edeltävää tasoa. Käynnistimme koronan aikana ”pidossa” olleita hankkeita. Kansainvälisesti Haaga-Helian vetovoima kasvoikin ennätyksellisen korkealle. Onnistuimme ja opimme palvellessamme kymmeniä tuhansia uusia kansainvälisiä hakijoita. Teemme töitä hallitun kansainvälisen kasvun eteen.

Yhteistyö verkostoissa ja ekosysteemeissä näkyi vahvasti toiminnassamme. Syvensimme ja laajensimme European Universities -verkostoon kuuluvassa Ulysseus-allianssissa yhteistyötä. Koordinoimme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kansallista Kiina-verkostoa ja jatkoimme kolmen ammattikorkeakoulun strategisessa liittoumassa (3AMK) yhteistyötä suunniteltujen periaatteiden mukaisesti valituilla toimintalinjoilla: oppimistoiminta, koulutuksen vienti, TKI-hankeyhteistyö, yrittäjyys ja tekoäly.

Mielikuva Haaga-Heliasta, meidän "brändimme", on vahva ja vetovoimainen.  Se syntyy meidän jokaisen arjessa hyvin tehdystä työstä. Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta koko korkeakouluyhteisöllemme, niin osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme kuin opiskelijoillemme sekä erinomaisille ja tärkeille yhteistyökumppaneillemme.

Minna Hiillos
rehtori, toimitusjohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu